Ελτον: Εκτακτη εισφορά 215.402 €

Η Ελτον ανακοινώνει ότι, σχετικά με την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ο Όμιλος και η Μητρική υποχρεούνται να πληρώσουν ποσό φόρου 215.402 ευρώ. Η εταιρία θα σχηματίσει πρόβλεψη.

Ελτον: Εκτακτη εισφορά 215.402 €
Η Ελτον ανακοινώνει ότι, σχετικά με την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ο Όμιλος και η Μητρική υποχρεούνται να πληρώσουν ποσό φόρου 215.402 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα σχηματίσει πρόβλεψη του ανωτέρω ποσού και θα βαρύνει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2010 κατά ποσό 107.701 ευρώ που είναι το ήμισυ του φόρου και το υπόλοιπο ποσό θα το επιμερίσει ισόποσα στα αποτελέσματα του τρίτου και τέταρτου τριμήνου 2010, έτσι ώστε στο τέλος της χρήσεως 2010 ολόκληρο το ποσό του φόρου να έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του έτους 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v