Δρομέας: Μέρισμα 0,0057 ευρώ - Αποκοπή 16/6

Tη διανομή μερίσματος 0,0057 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την έγκριση για έκδοση ομολογιακών έως 10 εκ. ενέκρινε σήμερα μεταξύ άλλων η ετήσια Γενική Συνέλευση της Δρομέας με απαρτία 73,231%.

Δρομέας: Μέρισμα 0,0057 ευρώ - Αποκοπή 16/6
Tη διανομή μερίσματος 0,0057 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την έγκριση για έκδοση ομολογιακών έως 10 εκ. ενέκρινε σήμερα μεταξύ άλλων η ετήσια Γενική Συνέλευση της Δρομέας με απαρτία 73,231%.
 
Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,00513 Ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 16/06/2010. Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01/01/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
 
Συνεπώς, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Record Date) την 18/06/2010.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 24/06/2010 από την πληρώτρια Τράπεζα  Πειραιώς.
 
Επίσης, εγκρίθηκε η άντληση από την εταιρεία κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανεισμού με την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. €, όποτε παραστεί ανάγκη και ανέθεσε στο Δ.Σ. να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους σχετικών ομολογιακών δανείων και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς συμβάσεις. 

Ο Πρόεδρος της εταιρείας προχώρησε στην ειδική ολοκληρωμένη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την επιτελεσθείσα αγορά ακινήτου στην Σόφια της Βουλγαρίας από την θυγατρική του DROMEAS BG EAD.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v