Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Μέρισμα 0,015€ και ομολογιακά έως 15 εκ.

Την έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ, αλλά και τη διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας που συνήλθε στις 29 Ιουνίου.

ΓΕΒΚΑ: Μέρισμα 0,015€ και ομολογιακά έως 15 εκ.
Την έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ, αλλά και τη διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας που συνήλθε στις 29 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, 0,015 ευρώ για τη χρήση 2009. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει συνολικά σε 0,0135 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2009, με βάση τον νέο κανόνα "record date" θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων, την Τετάρτη 21.07.2010.

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Ακόμα, επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

Τέλος, η Γ.Σ. αποφάσισε την έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ, τα οποία θα παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια έως οκτώ (8) έτη, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v