Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Απόφαση για επέκταση σκοπού

Την επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να συμπεριλάβει και δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποφάσισε η Γ.Σ. της Δρομέας στις 3/11/2010.

Δρομέας: Απόφαση για επέκταση σκοπού
Την επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να αναδιατυπωθεί το περιεχόμενό του και, επιπλέον να συμπεριλάβει και δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποφάσισε η Γ.Σ. της Δρομέας στις 3/11/2010.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα μορφή του άρθρου 2 του καταστατικού έχει ως εξής:

α) Η παραγωγή και η εμπορία επίπλων πάσης φύσεως,
β) Η παραγωγή και η εμπορία διαχωριστικών στοιχείων, τοιχωμάτων και μονωτικών υλικών πάσης φύσεως.
γ) Η παραγωγή και η εμπορία μεταλλικών καλουπιών, προϊόντων χύτευσης και κατεργασίας αλουμινίου και προϊόντων επεξεργασίας φύλλων χάλυβος.
δ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές.
ε) Η κατασκευή, η εμπορία και η εγκατάσταση συστημάτων ή εξαρτημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ως και η παροχή υπηρεσιών οικονομικοτεχνικών μελετών, σχεδιασμού και υποστήριξης τέτοιων έργων
στ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας ή τρίτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v