Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Kέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο στα 23.615 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8,79%. Τα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισαν κέρδη ύψους 549 χιλ. ευρώ  έναντι ζημιών 473 χιλ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Kέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2010 στα 23.615 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,79% σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2009 (21.706 χιλ. ευρώ).
 
Τα Μικτά Κέρδη σημείωσαν οριακή άνοδο ύψους 2,03 % και ανήλθαν στα 8.416 χιλ. ευρώ έναντι 8.249 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 2.072 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο ύψους 139,85 % (864 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 970 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 332 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 549 χιλ. ευρώ ( έναντι ζημιών ύψους 473 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 18.963 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 3,77 % σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 2009 (18.274 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.935 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 5,07 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2009 (6.601 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 1.729 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,13 % (1.073 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 933 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 364,11 % (201 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής έφτασαν τις 551 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 804,32 % (61 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2009).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία εμφάνισε άνοδο στις πωλήσεις και αύξησε σημαντικά τα κέρδη της γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των δραστηριοτήτων της , στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της καθώς και στον εξορθολογισμό των αποθεμάτων της .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v