Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική

Αύξηση κατά 96% σημείωσαν ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου Systems, ενώ κατά 28% αυξήθηκαν τα έσοδα της. Στη μητρική οι αυξήσεις ήταν της τάξης του 260% και 24,3% αντίστοιχα.

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική
Αύξηση κατά 96% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου Systems, ενώ κατά 28% αυξήθηκαν τα έσοδα της, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2004 συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

Tα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2004, τα οποία εκτός της μητρικής συμπεριλαμβάνουν και τις δύο θυγατρικές της, την Voyatzoglou Systems Romania Srl (100%) και την LogiSystems (99%), εμφανίζουν τα εξής:

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 11.544 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003 (9.037 χιλ. ευρώ). Αύξηση των εσόδων εμφανίζουν όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας με αύξηση 30% ο κλάδος Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών προϊόντων (Υλικά Επιπλοποιίας, Ιδιοκατασκευές και Retail Solutions) και με αύξηση 22% ο κλάδος των Έργων Επαγγελματικού Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) α΄ εξαμήνου 2004, αυξήθηκαν κατά 116% ανερχόμενα σε 1.900 χιλ. ευρώ έναντι 878 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2003 διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 16,5% από 9,7% το 2003.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων περιόδου και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 1.175 χιλ. ευρώ έναντι 599 χιλ. ευρώ το 2003 σημειώνοντας αύξηση κατά 96,1% βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 7,3% από 4,0% το α΄ εξάμηνο 2003.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εμφανιζόμενη αύξηση οφείλεται, στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 28%, στην αύξηση του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (39,4% το α’ εξάμηνο 2004 από 37,3% το α’ εξαμ. 2003) που οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Επίσης, στην συμπίεση των εξόδων (διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοοικονομικών) λόγω της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας με συνέπεια την βελτίωση του ολικού κέρδους εκμετάλλευσης επί των πωλήσεων κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες (10,1% το α’ εξάμηνο 2004 από 7,7% το α’ εξαμ. 2003).

Τέλος, στις μη επαναλαμβανόμενες ανόργανες ζημιές της περυσινής περιόδου ποσού 119 χιλ. ευρώ που προήλθαν από την κατεδάφιση μέρους παλαιού κτιρίου αποθηκών Οινοφύτων.

Η θυγατρική εταιρία Voyatzoglou Systems Romania SRL με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας και αντικείμενο εργασιών το εμπόριο υλικών επιπλοποιίας και ιδιοκατασκευών καθώς και τον επαγγελματικό εξοπλισμό καταστημάτων και αποθηκών, εμφανίζει ικανοποιητική πορεία τόσο στα έσοδα της παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102% (842 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2004 από 417 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2003) όσο και στα κέρδη προ φόρων με αύξηση κατά 282% (182,6 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2004 από 47,7 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2003).

Η νέα θυγατρική εταιρία LogiSystems (σύσταση 5.3.2004) με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων, ενοποιείται κερδοφόρα με 4.315 ευρώ ενώ τα έσοδα για το α’ εξάμηνο ανήλθαν στα 42.506 ευρώ.

Όσο αναφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του α΄ εξαμήνου 2004 σε ενοποιημένη βάση συγκριτικά με το αντίστοιχο 2003 επιβαρύνθηκαν οι δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης λόγω του μακροπρόθεσμου δανείου 7.500.000 ευρώ που έλαβε η εταιρεία από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος για την επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις του νέου κέντρου διανομής στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ειδικότερα οι αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων διαμορφώθηκαν ως παρακάτω: ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,88 το α’ εξαμ. 2004 από 0,45 το αντίστοιχο του 2003 και ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,46 το α΄εξαμ. 2004 από 0,11 το αντίστοιχο του 2003 ενώ ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,2 το α΄ εξαμ. 2004 από 1,9 το αντίστοιχο 2003.

Τα αποτελέσματα της μητρικής έκλεισαν στα ίδια επίπεδα αύξησης με τα ενοποιημένα και συγκεκριμένα οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας σημείωσαν αύξηση κατά 24,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2003 (11.001 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2004 έναντι 8.851χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2003).

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της μητρικής έκλεισαν στα 1.885 χιλ. ευρώ έναντι 845 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας αύξηση κατά 123%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1.162 χιλ. ευρώ έναντι 323 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2003 σημειώνοντας αύξηση 260%.

Η διοίκηση της εταιρίας εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία των οικονομικών μεγεθών ενώ αναμένει την περαιτέρω ανάπτυξή της στηριζόμενη στην απόδοση των επενδύσεων που έχει διενεργήσει μέχρι και σήμερα και κυρίως στην πλήρη λειτουργία και εκμετάλλευση του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη του νέου Business Unit Business-to-Business με την υλοποίηση του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών με Call Center και εφαρμογές CRM και στην ανάπτυξη της νέας θυγατρικής της, LogiSystems.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v