Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Πτώση πωλήσεων και θετικές ταμειακές ροές

Πτώση πωλήσεων και ζημίες εμφάνισε η εταιρία Νάκας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (1/7/2010 - 31/12/2010). Θετικό ωστόσο στοιχείο ήταν οι θετικές λειτουργικές ροές.

Νάκας: Πτώση πωλήσεων και θετικές ταμειακές ροές
Πτώση πωλήσεων και ζημίες εμφάνισε η εταιρία Νάκας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (1/7/2010 - 31/12/2010). Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 15,6 στα 12,7 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν από το 1,19 εκατ. στις 696 χιλ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα από κέρδη 383 χιλ. διαμορφώθηκε στα -19 χιλ. ευρώ.

Θετικό ωστόσο στοιχείο ήταν οι θετικές λειτουργικές ροές (+2,25 εκατ. οι λειτουργικές, -652 χιλ. οι επενδυτικές), αποτέλεσμα των οποίων ήταν η μείωση του καθαρού δανεισμού του εισηγμένου ομίλου από τα 4,6 στα 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την πορεία του β΄ εξαμήνου της χρήσης (και α΄ εξαμήνου αντίστοιχα για το 2011):

α) Προβλέπεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Κύριες αιτίες για την πτώση αυτή είναι ο περιορισμός της αγοραστικής δύναμης και η μεγάλη μείωση των πωλήσεων στα επαγγελματικά προϊόντα ήχου.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο Ωδείο "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ" θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική μείωσης των εξόδων και ειδικότερα στα ενοίκια των μισθωμένων ακινήτων από την εταιρία και στα έξοδα διαφήμισης.

δ) Θα σημειωθεί αύξηση των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας στο Ιnternet.

ε) Θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων και του κόστους διαχείρισης αποθήκης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v