Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Audiovisual στη χρήση του 2010, σε σχέση με τη χρήση του 2009. Μείωση στον κύκλο εργασιών ομίλου και μητρικής.

Audiovisual: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Audiovisual στη χρήση του 2010, σε σχέση με τη χρήση του 2009.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 61,796 εκατ. ευρώ από 95,916 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 35,57%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε σε 27,661 εκατ. ευρώ από 45,024 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 38,56%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 17,634 εκατ. ευρώ από ζημιές 6,775 εκατ. ευρώ, και τα αποτελέσματα της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,665 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,261 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v