Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στα €3,8 εκ. αυξήθηκαν τα κέρδη Q1

Στα 3,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Autohellas στο α' τρίμηνο 2011 έναντι κερδών 1,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Autohellas: Στα €3,8 εκ. αυξήθηκαν τα κέρδη Q1
Στα 3,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Autohellas στο α' τρίμηνο 2011 έναντι κερδών 1,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικότερα, η αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων και η αποτίμηση των παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίων είχαν κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα, τη σημαντική αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφώθηκαν σε €3.8 εκ. από €1.8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 7%, οφειλόμενη αποκλειστικά στην άνοδο των πωλήσεων των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς τα έσοδα από ενοικιάσεις μειώθηκαν κατά 4%.

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €39.1 εκ. έναντι €36.6 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2.5 εκ. σε επίπεδο ομίλου ενώ αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €15.9 εκ., επιτρέποντας την ενίσχυση του προγράμματος αγορών αυτοκινήτων και επενδύσεων και παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων της εταιρείας που έφτασαν τα 86 εκ.
 
Ο συνδυασμός κερδοφορίας, ταμιακών διαθεσίμων και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 135 εκ. ευρώ, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει τη λελογισμένη ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής.

Με την πρόσφατη προσθήκη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί την τελευταία διετία μία πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της στις χώρες αυτές με μικρά αλλά σταθερά βήματα ώστε να μπορέσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη των αγορών αυτών.

Η εκτίμηση της εταιρείας για το 2011 είναι ότι θα υπάρξει ανάκαμψη στην τουριστική κίνηση που θα ενισχύσει τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Στην αγορά των μακροενοικιάσεων που επηρεάζεται κυρίως από την οικονομική κρίση στην χώρα, η ζήτηση θα παραμείνει αδύναμη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v