Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Grissin: Στις 18 Ιουλίου η Γ.Σ.

Στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. της Alpha Grissin, προκειμένου να αποφασίσει τη μείωση κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών,
ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου & reverse split.

Alpha Grissin: Στις 18 Ιουλίου η Γ.Σ.
Στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. της Alpha Grissin, προκειμένου να αποφασίσει τη μείωση κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών,
ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου & reverse split, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 δεν θα λάβει χώρα, λόγω τυπικών παραλείψεων της από 28-5-2011 πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v