Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Την εξαγορά της Aldim αποφάσισε η ΓΣ

Την εξαγορά της Aldim Αναπτυξιακή και την απόσχιση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών με εισφορά των ακινήτων της στην εν λόγω εταιρία, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ στις 30/6.

Ελβιεμέκ: Την εξαγορά της Aldim αποφάσισε η ΓΣ
Την εξαγορά της "Aldim Αναπτυξιακή" και την απόσχιση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών με εισφορά των ακινήτων της στην εν λόγω εταιρία, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ στις 30/6.

Αναλυτικότερα η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αποφάσεις  από τα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

* Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με πενταετή θητεία, λόγω λήξεως της θητείας του προϊσχύοντος ΔΣ, σύμφωνα δε με το Ν. 3016/2002, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ιδιότητες των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:

1.Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς, εκτελεστικό μέλος
2. Αντώνης Δαρμής, εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Ρεμαντάς, μη εκτελεστικό μέλος
4. Αυγουστής Αυγουστάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
5. Αγγελος Περβανάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

* Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., συμφερόντων οικογενείας Νικολάου Ρεμαντά, και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικώτερους όρους αυτής. 

* Ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την απόσχιση τουκλάδου των Φωτοβολταϊκών Πάρκων και εισφορά αυτών και των ακινήτων της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο (Τάχυ Θηβών, Πύλη Τανάγρας) στην εταιρεία ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v