Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Grissin: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Grissin. Θα εκδοθούν 5.586.250 νέες μετοχές (1ν/2π), προς 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Alpha Grissin: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου
Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Grissin.

Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν 5.586.250 νέες μετοχές (1ν/2π), προς 0,40 ευρώ ανά μετοχή και προορισμός των νέων κεφαλαίων είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και η επάνοδος της μετοχής σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης στο ΧΑ.

Πέραν αυτού, η συνέλευση ψήφισε την κεφαλαιοποίηση συσσωρευμένων ζημιών 2,23 εκατ. ευρώ, γεγονός που μείωσε την ονομαστική αξία της μετοχής από το 0,60 στο 0,40 ευρώ.

Αντίθετα, το θέμα του reverse split αποφασίστηκε θα συζητηθεί σε μεταγενέστερη γενική συνέλευση.

Οι βασικοί μέτοχοι της Alpha Grissin δήλωσαν πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, αλλά θα διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες μετοχές τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό τους στην επικείμενη έκδοση θα καλυφθεί από «φύλλα προσκείμενους» μετόχους.

--- Αγορά ιδίων μετοχών, ψαλίδι στις αμοιβές ΔΣ

Η σημερινή γενική συνέλευση αποφάσισε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών έως και του 10% του συνολικού αριθμού τίτλων της εταιρίας, μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε εύρος τιμών μεταξύ 0,30 και 1,5 ευρώ.

Επίσης, στα πλαίσια περιορισμού του λειτουργικού κόστους αποφασίστηκε η μείωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ: κατά 37% για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία και 69% για τη συμμετοχή τους στα ΔΣ αυτής.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v