Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Εμπορίου: Βελτίωση επιδόσεων στο εξάμηνο

Άνοδο πωλήσεων από τα 13,9 στα 19,2 εκατ. ευρώ σημείωσε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Γενική Εμπορίου, λόγω και των αυξημένων εξαγωγών που σημείωσε προς τις χώρες της Βαλκανικής. Επέκταση στην ενέργεια.

Γενική Εμπορίου: Βελτίωση επιδόσεων στο εξάμηνο
Άνοδο πωλήσεων από τα 13,9 στα 19,2 εκατ. ευρώ σημείωσε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Γενική Εμπορίου, λόγω και των αυξημένων εξαγωγών που σημείωσε προς τις χώρες της Βαλκανικής.

Η άνοδος της τιμής του χάλυβα και η πολιτική συγκράτησης των δαπανών επέδρασαν θετικά στο περιθώριο κέρδους, το οποίο όμως επηρεάστηκε αρνητικά από την άνοδο του κόστους χρηματοδότησης.

Να σημειωθεί πως η άνοδος του κόστους χρηματοδότησης λαμβάνει χώρα παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των δανείων (στο πρώτο εξάμηνο του 2011 τόσο οι λειτουργικές όσο και οι επενδυτικές ταμιακές ροές ήταν θετικές, αθροιστικά κατά 842 χιλ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν στα 647 χιλ. ευρώ έναντι -52 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στόχος της Γενικής Εμπορίου για το δεύτερο φετινό εξάμηνο είναι η διατήρηση της αύξησης του κύκλου εργασιών της στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου, (με τη συμμετοχή των εταιρειών του Ομίλου σε τυχόν μεγάλα ή δημόσια έργα), η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών, ο περιορισμός των επισφαλειών και ο περιορισμός της έκθεσης προς τον τραπεζικό δανεισμό.

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η Γενική Εμπορίου υπέγραψε συμφωνία με τη ΔΕΣΜΗΕ για πώληση ενέργειας από φωτοβολταϊκό πάρκο που θα δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου. Αντίστοιχο πάρκο δρομολογείται και στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής στη Θεσσαλονίκης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v