Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΝΑΚΑΜ: Ζημίες έναντι κερδών στο H1

Μείωση του κύκλου εργασιών από τα 2,56 στο 1,68 εκατ. ευρώ σημείωσε η ΛΑΝΑΚΑΝ στο πρώτο φετινό εξάμηνο, λόγω της πτωτικής ζήτησης που επικράτησε στην αγορά της ένδυσης.

ΛΑΝΑΚΑΜ: Ζημίες έναντι κερδών στο H1
Μείωση του κύκλου εργασιών από τα 2,56 στο 1,68 εκατ. ευρώ σημείωσε η ΛΑΝΑΚΑΝ στο πρώτο φετινό εξάμηνο, λόγω της πτωτικής ζήτησης που επικράτησε στην αγορά της ένδυσης.

Σε ότι αφορά το καθαρό αποτέλεσμα, τα περυσινά κέρδη των 53 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, μετατράπηκαν σε ζημία ύψους 240 χιλ. ευρώ,

Σε ό,τι αφορά την πορεία του δεύτερου εξαμήνου της φετινής χρονιάς, η ΛΑΝΑΚΑΜ αναφέρει:

“Στο τρέχον β’ εξά6ηνο του 2011 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας γενικά και στον κλάδο ένδυσης προβλέπεται μείωση των οικονομικών μεγεθών σε ποσοστό 25%-30% σε σχέση με το 2010. Η εν λόγω μείωση οφείλεται:

α) στην επιβολή νέων αυστηρών οικονομικών μέτρων από την κυβέρνηση με αποτέλεσμα την μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

β) στην περιορισμένη χρηματοδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων και πελατών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

γ) στην αύξηση της πιστωτικής επικινδυνότητας των πελατών της εταιρείας με συνέπεια τη μείωση του πελατειακού δυνα6ικού της εταιρείας.

δ) στην αύξηση του χρονικού περιθωρίου πίστωσης των πελατών της εταιρείας με συνέπεια την αύξηση του χρηματοοικονο6ικού κόστους”

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v