Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι-Κρι: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Μετά την παραίτηση του κ. Κορωνάκη Δημήτριου του Μιχαήλ από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε, η εταιρεία εξέλεξε στη θέση του τον κ. Σαρμαδάκη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου.

Κρι-Κρι: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Μετά την παραίτηση του κ. Κορωνάκη Δημήτριου του Μιχαήλ από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρι-Κρι Α.Β.Ε.Ε, η εταιρεία εξέλεξε στη θέση του τον κ. Σαρμαδάκη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

-Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

-Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

-Σταμάτιος Σκιάνης του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,

-Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος,

-Κλεόβουλος Αλεξιάδης του Βύρωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

-Θεόδωρος Ξεντές του Κύριλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

-Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v