Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου

Στα 3 με 4 εκατ. ευρώ αναμένεται να κυμανθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εριουργίας Τρία Άλφα,  που θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση της 27η/02/2012. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων.

Εριουργία 3Α: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου
Στα 3 με 4 εκατ. ευρώ αναμένεται να κυμανθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εριουργίας Τρία Άλφα, που θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση της 27η/02/2012. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων.

Οπως επισημαίνεται στην έκθεση του Δ.Σ. της εταιρίας προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών.

Το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται το ποσό των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ή έλλατον με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης και με λοιπούς όρους που θα αποφασισθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, κυρίως για την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων της εταιρίας, μεταξύ των οποίων κυριότερα είναι η παραγωγή ενέργειας από ναννεώσιμές και μη πηγές, και εν συνεχεία η άναληψη τεχνικών έργων, η συμμετοχή σε ευρύτατο φάσμα προμηθειών του Δημοσίου και άλλων ΝΠΔΔ., οι εσιαγωγές προιόντων και πρώτων υλών, και κάθε συναφής δραστηριότητα.

Οι βασικοί μέτοχοι (οικογένεια Εφραίμογλου) όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προτίθενται να συμμετάσχουν και να ασκήσουν εξ ολοκλήρου το προτιμησιακό τους δικαίωμα στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Περαιτέρω ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι εάν παραμείνει αδιάθετο σημαντικό τμήμα των προσφερομένων νέων μετοχών, προτίθενται να καλύψουν τμήμα τουλάχιστον αυτών με τους ίδιους όρους ώστε η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να υπερβεί το 70%.
 
Επίσης προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών και να επαναλάβουν τις ανωτέρω δηλώσεις των προθέσεων τους στην Γενική Συνέλευση της 27.2.2012 που θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που έγινε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.2.1997, ύψους 214.526,78 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο με ποσοσστό 55% ως ίδια σημετοχή στο κόστος νέας επένδυσης μηχανολογικού εξοπλισμού και το υπόλοιπο για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v