Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποζημίωση στην Προοδευτική για έργο σε Βουλγαρία

Αποζημίωση στην Προοδευτική, 746.620,04 ευρώ πλέον τόκων 4% ετησίως, επιδίκασε το Διαιτητικό Δικαστήριο στο Υπ. Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας. Το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από τα 4,5 εκατ. που είχε εγκρίνει η Προδιαιτησία.

Αποζημίωση στην Προοδευτική για έργο σε Βουλγαρία
Η Προοδευτική ανακοινώνει ότι εξεδόθη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC σχετικά με την σύμβαση, που είχε υπογραφεί μεταξύ της εταιρίας και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας για την αποκατάσταση και μερική ανακατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ΙΙ-19, Razlog - Bansko – Gotse Delchev – Sadovo (Βουλγαρία).

Με την απόφαση αυτή το Διαιτητικό Δικαστήριο ICC διατάσσει την καταβολή του ποσού των 746.620,04 ευρώ στην Προοδευτική από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας και τον Οργανισμό Οδικών Υποδομών του ίδιου ως άνω Υπουργείου, πλέον τόκων 4% ετησίως (ήτοι 81,82 ευρώ ημερησίως) από την έκδοση της απόφασης έως την πλήρη εξόφληση, παρά την ύπαρξη απόφασης του Αρμόδιου Συμβουλίου Προδιαιτησίας, με την οποία είχε αποφασισθεί και εγκριθεί η καταβολή στην εταιρία ποσού, το οποίο αποτιμήθηκε για λόγους συντηρητικότητας στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ.

Το επιδικασθέν ποσό των 746.620,04 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί από την Προοδευτική για την πληρωμή της εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς που εκδόθηκε για το εν λόγω έργο, ποσού 1 εκατ. ευρώ και η οποία έχει ήδη καταπέσει από το 2009 και στην οποία τράπεζα είναι εκχωρημένο το έργο από της υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Οι νομικοί σύμβουλοι της Προοδευτικής, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, εξετάζουν το περιεχόμενο της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC για τυχόν δυνατότητα προσβολής της προαναφερθείσας αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v