Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 1.914 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο

Η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κ. Τσινάβος Γεώργιος προέβη στις 18/5 σε αγορά 1.914 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 1.186,68 ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 1.914 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο
Η εταιρεία Κρι Κρι Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κ. Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 18/5 σε αγορά 1.914 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 1.186,68 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v