Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Εκλογή νέου ΔΣ στην αυριανή ΓΣ

Η εταιρεία Ν. Βαρβέρης - Moda Bagno Α.Ε. αναμένεται, κατά την αυριανή έκτακτη Γενική Συνέλευση να λάβει αποφάσεις σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τη μείωση αποδοχών του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Moda Bagno: Εκλογή νέου ΔΣ στην αυριανή ΓΣ
Η εταιρεία Ν. Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" target="_blank">Βαρβέρης - Moda Bagno Α.Ε. αναμένεται, κατά την αυριανή έκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τη μείωση αποδοχών του προέδρου και  Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συγκεκριμένα:

Θα αποφασιστεί η ανάκληση των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η θητεία του οποίου έληγε την 30/06/2012.

Η Γενική Συνέλευση, αναμένεται να αποφασίσει να εκλέξει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα είναι εξαμελές και θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του:

Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου
Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη
Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου
Γεώργιος Ντανάκας του Χρήστου
Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 31η Μαΐου 2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 21490/1920 και το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Όσοαν αφορά στη μείωση αποδοχών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Με απόφαση της από 30/06/2011 προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προεγκρίθηκε η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2011 - 30/06/2012.

Η Γενική Συνέλευση προς τον σκοπό μείωσης των εξόδων της Εταιρείας, θα αποφασίσει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση της αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του.

Τέλος, σχετικά με την άδεια για την παροχή εγγύησης και/ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των εταιρειών του Ομίλου (θυγατρικών) δεν θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης και/ ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου καθώς δεν παρίσταται ανάγκη στην παρούσα φάση για την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v