Μύλοι Κεπενού: Επιστροφή κεφαλαίου 0,165 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή και τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των Μύλων Κεπενού στις 25/6/2012.

Μύλοι Κεπενού: Επιστροφή κεφαλαίου 0,165 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή και τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των Μύλων Κεπενού στις 25/6/2012.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στις 31 Αυγούστου 2012 (record date).

Η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v