Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual: Γ.Σ. στις 29/6 για ομολογιακά

Tη σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και την παροχή εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής On Production προς την ΑTEbank, καλείται να αποφασίσει η Γ.Σ. της Audio Visual στις 29 Ιουνίου.

Audio Visual: Γ.Σ. στις 29/6 για ομολογιακά
Tη σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και την παροχή εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής On Production προς την ΑTEbank, καλείται να αποφασίσει η Γ.Σ. της Audio Visual στις 29 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων η Ετήσια Γ.Σ. της Audio Visual στις 29 Ιουνίου, θα αποφασίσει τη διάθεση κερδών της εταιρίας για τη χρήση του 2011. Επίσης την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίο και την έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής On Production τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις, όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑTEbank ύψους 4,3 εκ. ευρώ. 

Τέλος, τη σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v