Σπύρου: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 και η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως  7,03% ήτοι 2 εκ. μετοχές αποφάσισε η Ετήσια Γ.Σ.  της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 21/06. Χωρίς αμοιβές τα μέλη του Δ.Σ. και για το 2012.

Σπύρου: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 και η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 7,03% ήτοι 2 εκ. μετοχές αποφάσισε η Ετήσια Γ.Σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 21/06.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, με ανώτατο αριθμό μετοχών που θα αγορασθούν τις 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00€) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30€). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 20-06-2013. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Αποφασίστηκε, επίσης,  ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2012, όπως δεν δόθηκαν και για τα έτη 2010- 2011.

Επίσης αποφασίστηκε να χειριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα. 

Τέλος, αποφασίστηκε η μη αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, η μη αλλαγή λήξης της εταιρικής Οικονομικής Χρήσης και η αναβολή της μεταφοράς της έδρας της εταιρίας προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v