Δρομέας: Έκδοση ομολογιακών δανείων έως 24 εκατ.

Την έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Δρομέας που συνήλθε στις 26 Ιουνίου.

Δρομέας: Έκδοση ομολογιακών δανείων έως 24 εκατ.
Την έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Δρομέας που συνήλθε στις 26 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρίας ώστε να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει την έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, τα οποία θα διατεθούν πρωτογενώς σε μία ή περισσότερες τράπεζες ή σε κοινοπραξία τραπεζών, αναθέτοντας περαιτέρω στο Δ.Σ. να εξειδικεύσει, αποφασίζοντας το ίδιο, το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους έκαστου ομολογιακού δανείου.

Παράλληλα, ανακλήθηκαν και παύουν να ισχύουν αποφάσεις προηγούμενων γενικών συνελεύσεων, αναφορικά με ομολογιακά δάνεια που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v