Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιέρατεξ: Αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του συνόλου

Την αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του συνόλου, με εύρος τιμής από 0,05 έως 2 ευρώ, τη μη διανομή μερίσματος για το 2011, καθώς και την εκλογή νέου Δ.Σ. αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Φιέρατεξ στις 28 Ιουνίου.

Φιέρατεξ: Αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του συνόλου
Την αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του συνόλου, με εύρος τιμής από 0,05 ευρώ έως 2 ευρώ, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, καθώς και την εκλογή νέου Δ.Σ. αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Φιέρατεξ στις 28 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμαχίων (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2013 και με εύρος τιμής από 0,05 ευρώ μέχρι και 2 ευρώ.

Επίσης, εξέλεξε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Τζέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκη Ελένη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κάνουρας Απόστολος του Αντωνίου, - Εκτελεστικό Μέλος
5. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2017.

Η Γ.Σ. προέβη επίσης στην εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2017 και θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,
2. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
3. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Ως Πρόεδρος της νέας Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος.

Τέλος, η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v