Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αστικά Ακίνητα:Ελαβε φορολογικό πιστοποιητικό

Η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα έλαβε για τη χρήση 2011 από τους νόμιμους ελεγκτές, φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Αστικά Ακίνητα:Ελαβε φορολογικό πιστοποιητικό
Η εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα έλαβε για τη χρήση 2011 από τους Νόμιμους Ελεγκτές, Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v