Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Ανακλήθηκε απόφαση για ΓΣ

Την ανάκληση απόφασης για Γενική Συνέλευση στις 21/11 προκειμένου να προστεθούν και να εξεταστούν επιπλέον θέματα πέρα από την έκδοση ΜΟΔ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Νίκας.

Νίκας: Ανακλήθηκε απόφαση για ΓΣ
Την ανάκληση απόφασης για Γενική Συνέλευση στις 21/11 προκειμένου να εξεταστούν επιπλέον θέματα πέρα από την έκδοση ΜΟΔ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Νίκας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται από τη Νίκας, ότι με την από 19/11/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακλήθηκε η από 29/10/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η βάσει αυτής από 29/10/2012 Πρόσκληση των Μετόχων της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε συγκληθεί για την 21η Νοεμβρίου 2012, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος.

Η ανωτέρω ανάκληση αποφασίσθηκε εξαιτίας της ανάγκης περαιτέρω εξέτασης νέων θεμάτων που αφορούν την εταιρεία, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v