Ιασώ: Παρέλευση πενταετίας για μέρισμα 2006

Το Ιασώ ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006, το οποίο ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Ιασώ: Παρέλευση πενταετίας για μέρισμα 2006
Το Ιασώ ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006, το οποίο ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 24ης Μαΐου 2007.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v