Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 7 εκατ. ευρώ οι ζημιές το 2012

Στα 7 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές το 2012 για τον όμιλο της Νίκας έναντι ζημιών 12,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Νίκας: Στα 7 εκατ. ευρώ οι ζημιές το 2012
Στα 7 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές το 2012 για τον όμιλο της Νίκας έναντι ζημιών 12,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά:

Μητρική Εταιρεία:

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) επέστρεψαν στην κερδοφορία όπου βελτιώθηκαν κατά €4,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2012 σε κέρδη €1,5 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. το 2011.

Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) όπου οι ζημιές περιορίστηκαν κατά €4,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €0,8 εκατ. έναντι €4,9 εκατ. στη χρήση του 2011.

Τέλος, βελτίωση κατά €4,8 εκατ. παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) τα οποία διαμορφώθηκαν το 2012 σε ζημιές €4,5 εκατ. έναντι ζημιών €9,3 εκατ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) βελτιώθηκαν κατά €4,6 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε ζημιές €5,3 εκατ. έναντι ζημιών €9,9 εκατ. το 2011.

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση 2012 μειώθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε €66,3 εκατ. έναντι €69,3 εκατ. το 2011.

Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά €0,4 εκατ. ήτοι ενίσχυση κατά 1,7% και πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε €24,9 εκατ. έναντι €24,5 εκατ. στη χρήση 2011, ενώ βελτίωση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 2,3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 37,6% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,3% το 2011.

Όμιλος:

Το ενοποιημένο EBITDA βελτιώθηκε κατά €3,6 εκατ. και διαμορφώθηκε κερδοφόρο στη χρήση 2012 σημειώνοντας κέρδη ύψους €1,6 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €2,0 εκατ. το 2011.

Το ενοποιημένο EBIT βελτιώθηκε κατά €3,6 εκατ. επίσης παρουσιάζοντας σημαντικά μικρότερες ζημιές έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε ζημιές €1,7 εκατ. έναντι ζημιών €5,3 εκατ. το 2011. Αντίστοιχη βελτίωση κατά €5,2 εκατ. παρουσίασαν και τα ενοποιημένα EBT τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές €6,2 εκατ. έναντι ζημιών €11,4 εκατ. το 2011.

Τέλος βελτίωση κατά €4,8 εκατ. παρουσιάζει το ενοποιημένο EAT, όπου ανήλθε σε ζημίες €7,3 εκατ. έναντι ζημιών €12,1 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €7,0 εκατ. στη χρήση 2012 έναντι ζημιών €12,2 εκατ. το 2011.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση 2012 σε €69,6 εκατ. έναντι €72,5 εκατ. το 2011 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,9%.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €26,9 εκατ. έναντι €26,8 εκατ. το 2011 σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,3%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 1,6 μονάδα βάσης και διαμορφώθηκε σε 38,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 37,0% το 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v