Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Εκδοση ομολογιακού 3 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ το οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και την αγορά μέχρι 1.031.137 ιδίων μετοχών ήτοι μέχρι ποσοστού 10% αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ στις 10/6/2005.

Φιερατέξ: Εκδοση ομολογιακού 3 εκατ. ευρώ
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ το οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ στις 10/6/2005, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει τους λοιπούς όρους του δανείου και προχωρήσει στην υλοποίηση του.

Παράλληλα, αποφάσισε την αγορά μέχρι 1.031.137 ιδίων μετοχών ήτοι μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού μετοχών.

Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι τις 09/06/2006 και με εύρος τιμής από 0,30 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης ορίζεται η 01/07/2005, μέχρι την 30/06/2005 η εταιρία θα μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές μα βάση την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από 24/08/2004.

Τέλος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης ανακοίνωσε τον προϋπολογισμό της χρήσης 2005, ο οποίος προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 500 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v