ΓΕΚΕ: Mέρισμα 0,69 ευρώ ανά μετοχή για το 2004

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,69 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004, καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,05 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της ΓΕΚΕ, που συνήλθε σήμερα 24 Ιουνίου.

ΓΕΚΕ: Mέρισμα 0,69 ευρώ ανά μετοχή για το 2004
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,69 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004, καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,05 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της ΓΕΚΕ, που συνήλθε σήμερα 24 Ιουνίου, με απαρτία 81,07%.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27/06/2005. Από την 28/06/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος.

Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από όλο το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου Πειραιώς, από 08/07/2005 εως και 31/12/2005. Μετά την προθεσμία αυτή, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας.

Επίσης, η τακτική γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετοχών, μετά από διαλογική συζήτηση απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή μέρους των ανληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή το Σεπτέμβριο του έτους 2000 ποσό το οποίο ανέρχεται σε 8.839.687,50 ευρώ και το οποίο αντιστοιχεί σε 1,05 ευρώ ανά μετοχή μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον.

Διευκρινίζεται από την εταιρία ότι η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς στην οποία έχει υποβάλει σχετικό αίτημα με απ.πρωτ.14328/16/06/05 που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v