Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης:Αγορά αμπελώνα και οινοποιείου σε Γαλλία

Στην απόκτηση αμπελώνα και οινοποιείου στη Νότιο Γαλλία προχώρησε η Μπουτάρης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου. Την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η Γ.Σ.

Μπουτάρης:Αγορά αμπελώνα και οινοποιείου σε Γαλλία
Στην απόκτηση αμπελώνα και οινοποιείου στη Νότιο Γαλλία προχώρησε η Μπουτάρης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

Εξάλλου, οι μέτοχοι αποφάσισαν την αγορά ιδίων μετοχών, έως 10% του συνόλου και συγκεκριμένα μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, με κατώτατη τιμή τα 0,60 ευρώ και ανώτατη τα 2,00 ευρώ (και για τις δύο κατηγορίες μετοχών) μέσω του ΧΑ εντός 12 μηνών.

Παράλληλα, εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία απαρτιζόμενο από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή χ. Στυλιανού Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο και ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016.2002 όπως ισχύει, οι κ.κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος και Σπυρίδωνας Ιωάννου Θεοδωρόπουλος.

Εξάλλου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004, ενώ αναμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες κατόπιν της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρίας Μύθος Ζυθοποιία, αλλά και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Παράλληλα, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές, εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

Τέλος, ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες ίδιες μετοχές (σύνολο 414650 μετοχές) λόγω λήξης της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίσθηκε από την από 29.6.2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v