Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Στο 2,77% οι ίδιες μετοχές

Στο 2,77% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Δομική Κρήτης, ήτοι 448.115 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά και την αγορά μετοχών στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της από 20 Δεκεμβρίου γενικής συνέλευσης.

Δομική Κρήτης: Στο 2,77% οι ίδιες μετοχές
Στο 2,77% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Δομική Κρήτης, ήτοι 448.115 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά και την αγορά μετοχών στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της από 20 Δεκεμβρίου γενικής συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας στις 20 Δεκεμβρίου 2004 αποφάσισε την αγορά 809.000 ίδιων μετοχών ήτοι το 5% του συνόλου των σε κυκλοφορία κοινών ονομαστικών μετοχών της με ανώτατη τιμή ανά μετοχή τα 2,00 ευρώ και κατώτατη τιμή τα 0,30 ευρώ. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές ορίσθηκε από τις 20 Δεκεμβρίου 2004 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2005.

Σε τμηματική εφαρμογή της ως άνω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Δομική Κρήτης αποφάσισε την αγορά 100.000 ιδίων μετοχών σε χρονικό διάστημα διενέργειας των συναλλαγών από την 13/07/2005 έως και την 13/09/2005 με απόφαση του στις 06/07/2005. Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι από 13/9/2005 έχει λήξει το διάστημα διενέργειας των παραπάνω συναλλαγών.

Η Δομική Κρήτης αγόρασε 100.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,618% του συνόλου των σε κυκλοφορία κοινών ονομαστικών μετοχών της με μέση τιμή κτήσης τα 0,49 ευρώ.

Η εταιρία έχει ήδη αγοράσει 199.210 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά το χρονικό διάστημα 11/01/2005 έως και 10/02/2005 με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας στις 27/12/2004. Η ανωτέρω πράξεις πραγματοποιήθηκαν από την Euroxx Χρηματιστηριακή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v