Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απεργία των τραπεζών

Προβλήματα στις συναλλαγές του με τις τράπεζες θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα, το κοινό, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΟΤΟΕ. Βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι η υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας, αλλά και τα μέτρα που εξήγγειλε η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, με την αποχώρηση 1500 υπαλλήλων, γεγονός που κατά την ΟΤΟΕ, θα στερήσει από το ταμείο της περίπου 350 εκατομ

  • Ant1
Απεργία των τραπεζών

Προβλήματα στις συναλλαγές του με τις τράπεζες θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα, το κοινό, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΟΤΟΕ.

Βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι η υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας, αλλά και τα μέτρα που εξήγγειλε η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, με την αποχώρηση 1500 υπαλλήλων, γεγονός που κατά την ΟΤΟΕ, θα στερήσει από το ταμείο της περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Εμπορική Τράπεζα ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της στο νέο οικονομικό περιβάλλον, ανακοίνωσε η Εμπορική Τράπεζα.

Το χρονικό πλαίσιο αυτών των δράσεων καλύπτει την περίοδο 2009 - 2011 και ως κύριοι στόχοι τίθενται η σταθεροποίηση και η διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών, η αποκατάσταση των περιθωρίων, η μείωση της βάσης κόστους, ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο και η δημιουργία των κατάλληλων δομών για την επιτυχή πορεία της Τράπεζας στο μέλλον.

Ειδικότερα, η νέα διοικητική ομάδα της Εμπορικής Τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση ορισμένων μέτρων. Συγκεκριμένα:

- Μείωση των Γενικών και Διοικητικών Δαπανών σε ποσοστό περίπου 21% έως το 2011.

- Αναδιάρθρωση και μετεγκατάσταση του Δικτύου Καταστημάτων. Αναθεώρηση και μετεγκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, εστιάζοντας σε περιοχές με προοπτικές. Σε αυτό το μέτρο συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο καταστημάτων - κυρίως όσων βρίσκονται σε μη κερδοφόρες περιοχές, όσων παρουσιάζουν χαμηλές προοπτικές κερδοφορίας ή βρίσκονται σε περιοχές με υπερπλήρη αριθμό καταστημάτων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να ανασταλεί η λειτουργία 57 καταστημάτων, να μετεγκατασταθούν 33 καταστήματα σε περισσότερο κερδοφόρες περιοχές, ενώ ενδέχεται να ξεκινήσει η λειτουργία 22 νέων καταστημάτων σε περιοχές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η Διοίκηση θα αξιολογήσει και θα επαναδιαπραγματευθεί - όπου αυτό είναι απαραίτητο - τις συμβάσεις μίσθωσης των καταστημάτων και θα εξετασθεί η επιλογή πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σε περιπτώσεις όπου προκύπτει όφελος.

- Συγκέντρωση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες θα μεταφερθούν με στόχο τη στέγαση του προσωπικού σε κτίριο εκτός του κέντρου των Αθηνών, καθώς αυτή τη στιγμή το προσωπικό της Τράπεζας στεγάζεται σε 20 κτίρια στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, καθώς και στην οριζόντια συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η απόφαση σχετικά με τα κτίρια που θα μείνουν διαθέσιμα θα ληφθεί σύντομα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

- Συνέχιση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο ξεκίνησε το 2007. Περίπου 1.500 θέσεις εργασίας θα περικοπούν σε διάστημα τριών ετών, βάσει του προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

- Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

- Αναθεώρηση των διαδικασιών διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που μεταξύ άλλων προβλέπει βελτιωμένες διαδικασίες εσωτερικών μετακινήσεων, με στόχο την τοποθέτηση των κατάλληλων ατόμων στην κατάλληλη θέση και αναθεώρηση των διαδικασιών στελέχωσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και την κάλυψη συγκεκριμένων και μελλοντικών αναγκών του Ομίλου

Σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα μέτρα, ο κ. Αλαν Στραμπ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Credit Agricole S.A. έχει δεσμευθεί απέναντι στην Εμπορική Τράπεζα και την Ελληνική αγορά. Οι πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες υποστηρίζει πλήρως ο μέτοχος πλειοψηφίας, εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην Τράπεζά μας να καταστεί και πάλι κερδοφόρα έως το 2011. Θα επιτύχουμε τον στόχο μας μέσα από τις βελτιωμένες εσωτερικές διαδικασίες, την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, ενώ στοχεύουμε στη μείωση του κόστους κινδύνου κάτω από τις 100 μονάδες βάσης, μέσω της μείωσης της βάσης κόστους κατά 13% τουλάχιστον. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του λόγου εξόδων/εσόδων και την εναρμόνισή του με τα δεδομένα τόσο της Credit Agricole όσο και του εγχώριου ανταγωνισμού».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v