Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση EGF

Φρέσκο χρήμα ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων εξασφαλίζει το πρόγραμμα. Ποιες δράσεις στηρίζονται. Η ευελιξία στην αποπληρωμή. Μέχρι τέλος του χρόνου του πρόγραμμα.

Εθνική: Επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση EGF

Περιθώριο μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουν επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους ώστε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για χαμηλότοκο δανεισμό που εξασφαλίζει η εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF).

Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα €5 εκατ. και καλύπτει ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Όροι του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη:

Δάνεια τακτής λήξης, για:

  • τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
  • την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
  • την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων

Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου(*) και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και να βρουν τη λύση που τους ταιριάζει με τον τον Επαγγελματικό Σύμβουλο της Εθνικής. Στη συνέχεια, υποβάλλεται η αίτηση μαζί με το επενδυτικό σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις απορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ.

(*) Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

 

Παρουσίαση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v