Πώς προχωρά η ιδέα του «Πολλαπλού Βιβλίου» στα σχολεία

Όλα τα εγκεκριμένα βιβλία «θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη», σύμφωνα με το υπουργείο, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη. Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία εφαρμογής.

Πώς προχωρά η ιδέα του «Πολλαπλού Βιβλίου» στα σχολεία

Η υλοποίηση του «Πολλαπλού Βιβλίου» στα σχολεία προχωράει, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, καθορίζονται με νέα Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, μεταξύ άλλων, «η δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ)».

Όλα τα εγκεκριμένα βιβλία, επισημαίνει το υπουργείο, «θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη».

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι «η συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης, η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία συγγραφής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων που θα έχουν εγκριθεί από το ΙΕΠ, και η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο ΜΔΒ από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v