Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεκαπέντε εισηγμένες που… γέμισαν το ταμείο τους

Η άλλη όψη των μέχρι τώρα δημοσιευθέντων οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου φετινού τριμήνου. Ποιες εταιρείες ξεχώρισαν στο μέτωπο των ταμειακών ροών. Ποιες είδαν την έκθεσή τους προς τις τράπεζες να αυξάνεται. Πίνακας.

Δεκαπέντε  εισηγμένες που… γέμισαν το ταμείο τους
Παρά το γεγονός ότι το κλίμα στην αγορά έχει αρχίσει να βελτιώνεται, οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην αποφυγή μεγάλων κινδύνων και στην ενίσχυση των ταμειακών ροών τους, παρά στο μέγεθος της κερδοφορίας τους.

Γενικότερα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων περιορίζει το ύψος των επενδύσεών της, περικόπτει δαπάνες, επιδιώκει να εισπράξει νωρίτερα τις απαιτήσεις της και να μειώσει τον μέσο χρόνο διατήρησης των αποθεμάτων της.

Στόχος η επίτευξη θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών (λειτουργικές ταμειακές ροές συν επενδυτικές ταμειακές ροές), με αποτέλεσμα τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού (σύνολο δανείων μείον διαθέσιμα), άρα και της έκθεσής τους προς τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων (πωλήσεις, κέρδη ή ζημίες), αλλά να συνεξετάζουν και την πορεία των ταμειακών ροών, που αποτελεί πολλές φορές μια δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Ο παρατιθέμενος πίνακας παρουσιάζει δεκαπέντε εισηγμένες που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις οικονομικές τους καταστάσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2013 και έχουν καταφέρει να σημειώσουν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, αν και κάποιες από αυτές εμφάνισαν ζημίες σε λογιστική βάση.

H Autohellas, αν και υποχρεώθηκε το πρώτο φετινό τρίμηνο σε ζημία 4,7 εκατ. ευρώ, μείωσε τον καθαρό της δανεισμό κατά 6,54 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη εικόνα και για τη Σαράντης, που εμφάνισε μεν λογιστικές ζημίες (από πώληση χρεογράφων), ωστόσο αύξησε τα διαθέσιμά της κατά 9,1 εκατ. ευρώ, περνώντας σε θετικό καθαρό ταμείο (ταμείο μεγαλύτερο του συνολικού τραπεζικού δανεισμού).

Η Revoil παρουσίασε λογιστικές ζημίες 1,29 εκατ. ευρώ, αλλά μείωσε τον καθαρό της δανεισμό μέσα στην ίδια χρονική περίοδο κατά 1,11 εκατ. ευρώ. Παρόμοια γεύση και για τον Πετρόπουλο (-210 χιλ. λογιστικό αποτέλεσμα, +329 χιλιάδες ευρώ οι ταμειακές ροές).

Παρατηρώντας τα στοιχεία του ίδιου πίνακα, βλέπουμε εταιρείες που μείωσαν τον καθαρό τους δανεισμό μέσα το πρώτο τρίμηνο, σαφώς περισσότερο από το ύψος της κερδοφορίας τους.

Ο όμιλος Μυτιληναίου για παράδειγμα εμφάνισε κέρδη 10,6 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές 77,7 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική του ίδιου ομίλου (η ΜΕΤΚΑ) με λογιστικά κέρδη 16,1 εκατ. ευρώ ενίσχυσε το ταμείο της με 22,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ΟΛΠ (1,13 εκατ. ευρώ) ήταν λιγότερα από το 50% των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών του (2,81 εκατ. ευρώ).

Μόλις 75 χιλιάδες ευρώ τα τριμηνιαία κέρδη της Γενικής Εμπορίου, αλλά στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 606 χιλιάδων ευρώ οι θετικές της ταμειακές ροές.

Ένα ακόμη πολύ καλό τρίμηνο για τη Flexopack ήταν το πρώτο του 2013, με καθαρά κέρδη 288 χιλιάδες ευρώ και θετικές ταμειακές ροές 620 χιλιάδες ευρώ (άλλη μία εταιρεία με θετικό καθαρό ταμείο, όπως και η αναφερόμενη στον πίνακα Alpha Αστικά Ακίνητα).

Υπήρξαν επίσης εισηγμένες που βελτίωσαν το πρώτο φετινό τρίμηνο τις ταμειακές τους ροές κατά ποσό όμως μικρότερο από αυτό των λογιστικών κερδών τους (π.χ. ΟΤΕ, MLS, Trastor ΑΕΕΑΠ), όπως επίσης και κερδοφόρες εταιρείες, οι οποίες σημείωσαν αρνητικές ταμειακές ροές (π.χ. Coca Cola, Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, Nexans, Ideal). Αν και κάθε περίπτωση έχει τις δικές της επιμέρους εξηγήσεις, η αναντιστοιχία αυτή οφείλεται κυρίως είτε στην επιλογή των εταιρειών να υλοποιήσουν σημαντικά επενδυτικά προγράμματα αποβλέποντας στο μέλλον, είτε στην πολιτική γρηγορότερης εξόφλησης των προμηθευτών προκειμένου να καρπώνονται μεγαλύτερες εκπτώσεις στα εμπορεύματα και στις πρώτες ύλες που αγοράζουν.

Τέλος, αρνητικές ήταν οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Τηλέτυπος (-5,3 εκατ.), αλλά μικρότερες από το ύψος των λογιστικών ζημιών του τριμήνου (-10,9 εκατ. ευρώ) , εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε η διοίκηση της εισηγμένης.

 

Α΄ Τρίμηνο: Οι εισηγμένες που "γεμίζουν" το ταμείο

Εταιρείες

Κέρδη

Λειτουργικές

ταμειακές ροές

Επενδυτικές

ταμειακές ροές

Ελεύθερες

ταμειακές ροές

Autohellas

-4.733

5.392

1.156

6.548

Γενική Εμπορίου

75

641

-35

606

Σαράντης

-4.851

3.146

9.105

12.251

ΜΕΤΚΑ

16.098

14.826

7.440

22.266

Μυτιληναίος

10.628

88.841

-11.081

77.760

Πετρόπουλος

-210

166

163

329

REVOIL

-1.292

1.389

-273

1.116

ΟΠΑΠ

38.941

133.943

-2.732

131.211

Alpha Αστικά Ακίνητα

1.339

803

5.733

6.536

MLS

570

455

-199

256

Παπουτσάνης

37

207

-169

38

ΟΤΕ

167.500

256.600

-121.100

135.500

Flexopack

288

1.049

-429

620

ΟΛΠ

1.133

2.769

48

2.817

Trastor

816

131

60

191

ΣΥΝΟΛΟ

226.339

510.358

-112.313

398.045

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v