Αρθογραφία μετοχής: M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

v