Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τροποποιήσεις στους κανονισμούς λειτουργίας του ΧΑ

Το περιεχόμενο του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Τηλέτυπος ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορας.

 Τροποποιήσεις στους κανονισμούς λειτουργίας του ΧΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 657/10.9.2013 συνεδρίασή του:

• Ενέκρινε τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τα μέλη του ΧΑ καθώς και τις εισηγμένες εταιρίες.

• Ενέκρινε το περιεχόμενο του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

• Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας «EUROAXION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Αιγάλεω κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, περίπτωση (γ), του άρθρου 39 του ν.3606/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v