Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι αποδόσεις στα εταιρικά ομόλογα των εισηγμένων

Κέρδη για όσους τα επέλεξαν και αποδόσεις ανώτερες από τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν σήμερα τα περισσότερα εταιρικά ομόλογα των εισηγμένων εταιρειών. Αναλυτικός πίνακας.

Οι αποδόσεις στα εταιρικά ομόλογα των εισηγμένων

Αξιοσημείωτες αποδόσεις που οδηγούν σε σαφώς υψηλότερα «επιτόκια» από αυτά των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών προσφέρουν τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδώσει οι εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Bloomberg:

Πρώτον, οι αγοραστές των ομολόγων αυτών την ημερομηνία έκδοσής τους βλέπουν ήδη την αξία της επένδυσής τους να ανεβαίνει, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι διαπραγματεύσιμα σε τιμές ανώτερες του 100.

Για παράδειγμα, όσοι αγόρασαν το επταετές ομόλογο του ΟΤΕ (ΗΤΟ) που λήγει τον Φεβρουάριο του 2018 ήδη βλέπουν την τιμή του να έχει σκαρφαλώσει στο 106,298. Αντίστοιχα στο 106,79 έχει ανεβεί το οκταετές της Frigoglass (FRIGO), στο 108,94 το εννεαετές της ΦΑΓΕ (FAGE) και στο 106,482 το εννεαετές της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (SB).

Δεύτερον, οι μέσες ετήσιες αποδόσεις (yields) των περισσότερων ομολόγων σε αυτές τις τιμές υπερβαίνουν σημαντικά τα επιτόκια που προσφέρουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες (πόσο μάλλον οι λοιπές ευρωπαϊκές) στις προθεσμιακές καταθέσεις. Και αυτό όταν η πορεία των τραπεζικών επιτοκίων αναμένεται πτωτική και φέτος ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα (πληθωρισμός) είναι αρνητικός.

Για παράδειγμα, η απόδοση του οκταετούς ομολόγου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά υπολογίζεται στο 7,74%, του οκταετούς των ΕΛΠΕ (ELPE) στο 6,97%, του οκταετούς του Τιτάνα (TIKT) στο 6,3%, του επταετούς του ΟΤΕ στο 6,33% και της Coca Cola (CCH) λήξης του 2016 στο 108%.

Βέβαια, η επένδυση στα εταιρικά ομόλογα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από αυτήν των δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων που θα πρέπει κάθε φορά να συνεκτιμώνται.

• Για παράδειγμα, συνήθως το ελάχιστα απαιτούμενο κεφάλαιο στις ομολογιακές εκδόσεις είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των δεσμευμένων καταθέσεων.

• Επίσης, συχνά στα ομόλογα υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης του εκδότη, ή κάποιοι άλλοι όροι που να μπορούν να περιορίσουν τα δυνητικά κέρδη και τις δυνητικές αποδόσεις των κατόχων τους.

• Η ευκολία ρευστοποίησης των ομολόγων επηρεάζεται από την εμπορευσιμότητα κάθε τίτλου.

• Συχνά, οι διακυμάνσεις στην αγορά των εταιρικών ομολόγων είναι υψηλές, ό,τι αυτό σημαίνει για κάποιον επενδυτή που βιάζεται να ρευστοποιήσει. Συνήθως, η πορεία της τιμής ενός εταιρικού ομολόγου επηρεάζεται από την πορεία της τιμής της μετοχής (αν αυτή είναι διαπραγματεύσιμη στο χρηματιστήριο) και από τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ υπάρχει πάντα το ρίσκο του εκδότη.

 

Στον πίνακα αποτυπώνονται οι υφιστάμενες τιμές (Curr Px), η προσφορά και ζήτηση (bid και ask) και οι αποδόσεις όπως διαμορφώνονται από την αγορά (Bid Yld και Ask Yld).

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v