ΧΑ: Τι αλλάζει σε ΓΔ και ΔΥΚΤ από 6 Νοεμβρίου

Η Επιτροπή των Δεικτών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την αναθεώρηση της σύνθεσης τους. Ειδικότερα στον Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α., έγιναν τέσσερις (4) προσθήκες που αφορούν στις μετοχές των εταιριών Τρ. Κύπρου, Νηρέα, Υγεία και Λάμψα, ενώ διαγράφησαν οι μετοχές των εταιριών Αγροτική Τράπεζα, Altec, Καρδασιλάρης και Πλαίσιο.

ΧΑ: Τι αλλάζει σε ΓΔ και ΔΥΚΤ από 6 Νοεμβρίου
Η Επιτροπή των Δεικτών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την αναθεώρηση της σύνθεσης τους.

Ειδικότερα στον Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α., έγιναν τέσσερις (4) προσθήκες που αφορούν στις μετοχές των εταιριών Τρ. Κύπρου, Νηρέα, Υγεία και Λάμψα, ενώ διαγράφησαν οι μετοχές των εταιριών Αγροτική Τράπεζα, Altec, Καρδασιλάρης και Πλαίσιο.

Στον Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας, έγιναν επτά (7) προσθήκες και αφορούν στις μετοχές των εταιριών Δομική Κρήτης, Εβροφάρμα, ΑΤΤΙ ΚΑΤ, ΕΛΤΟΝ, Lavipharm, Δέλτα Project και Ελληνικά Καλώδια.

Παράλληλα, διαγράφονται οι μετοχές των εταιριών ΝΕΛ, Unibrain, ΑΕΓΕΚ, Σελόντα, Interfish, Alsinco και Λάμδα Ντιτέρτζεντ.

Επίσης, αποφασίστηκαν τέσσερις (4) μεταβολές του ποσοστού στάθμισης στον Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας για τις μετοχές Lannet (15,42%), Veterin (19%), Altec (5,38%) και Centric Πολυμέσα (100%).

Στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α., έγιναν τέσσερις (4) προσθήκες και τέσσερις (4) διαγραφές μετοχών.

Η νέα σύνθεση των Δεικτών Χ.Α. θα ισχύσει από την συνεδρίαση της Δευτέρας 6 Νοεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 4.1.5 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, προβλέπει ότι μετοχές που συμμετέχουν είτε στην υφιστάμενη είτε στην νέα σύνθεση του Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας δεν αποτελούν αποδεκτές μετοχές για συμμετοχή στον Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

* Οι αναλυτικοί πίνακες για την εξαμηνιαία αναθεώρηση των Δεικτών Χ.Α. δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v