Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2006. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2006.

Ειδικότερα, σε 10,23% από 2,49% ανήλθε η άμεση συμμετοχή του κ. Γεώργιου Αποστολόπουλου στο Ιατρικό Αθηνών μετά και την απόκτηση από την ελεγχόμενη από εκείνον εταιρία G. Apostolopoulos Holdings 6.500.000 μετοχών.

Η G. Apostolopoulos Holdings κατέχει πλέον ποσοστό 40,64% από 48,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων και μετοχών της Ιατρικό Αθηνών, ενώ το συνολικό ποσοστό του κ. Αποστολόπουλου παρέμεινε αμετάβλητο σε 50,870%.

Επίσης, σε 4,99% από 5,0137% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας EFG Private Bank στην εταιρία Μινωικές Γραμμές, ύστερα από την πώληση 17.000 μετοχών που πραγματοποίησε την 9η Νοεμβρίου 2006.

Εβδομάδα μετοχικών αλλαγών για τον όμιλο της Νεοχημικής, καθώς στις 6/11/06 το ποσοστό συμμετοχής της Santander Investment Services επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Νεοχημικής, ανήλθε σε 10,010% από 5,230%.

Στο ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 10,010%, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η εταιρία Bestinver Gestion SG, ήτοι 9,375%, ποτυ σύμφωνα με δήλωσή της οι μετοχές κρατούνται από την εταιρία Santander Investment Services για λογαριασμό της.

Ωστόσο στις 10/11/06, η Νεοχημική προχώρησε σε placement στη Lamda Detergent στην τιμή των 5,60 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά διατέθηκαν 7.600.000 μετοχές ήτοι ποσοστό 19,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το ποσοστό της Νεοχημικής στη θυγατρική εταιρία Lamda Detergent, μετά και την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης, διαμορφώθηκε σε 34,030% από 50,150% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των δικαιωμάτων ψήφου.

Εξάλλου, σε 5% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Σε placement στη θυγατρική εταιρία Σιδενόρ προχώρησε στις 8 Νοεμβρίου και η Βιοχάλκο, που διέθεσε 19 εκατ. μετοχές στη τιμή των 6,50 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να κατέλθει σε 56,970% από 75,550%.

Σε 55,06770% από 59,1490% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Consolidated Lamda Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development στις 10 Νοεμβρίου.

Στις 10/11, ο Γεώργιος Παπάζογλου αύξησε τη συμμετοχή του στη Notos Com στο 23,3697% από 22,7125%.

Η Alpha Bank αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Αστικά Ακίνητα στο 66,67% από 64,3535% στις 9 Νοεμβρίου και μία μέρα αργότερα (10/11)αύξησε τη συμμετοχή της σε 99,66% από 99,65% και στην Alpha Leasing στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της.

Στις 3/11 η συμμετοχή του Γεώργιου Βάμιαλη στη Rainbow μειώθηκε στο 79,565% από 79,906%.

Επίσης, ο Σάββας Χατζηιωάννου ενίσχυσε το μερίδιό του στην Sprider στο 1,005% από 9,143% στις 7/11.

Τέλος, στις 6/11, ο Κωνσταντίνος Μωραϊτης απέκτησε μερίδιο 5,479% στην Unibrain.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v