Από 17/1 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της "Ευρωσύμβουλοι"

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 612.300 νέων μετοχών της "Ευρωσύμβουλοι".

Από 17/1 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της

Η εταιρία "Ευρωσύμβουλοι" ανακοίνωσε, ότι από τις 17η Ιανουαρίου 2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,60€ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.11.2013.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 612.300 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v