Ε.Κ.: Δύο διαγραφές - πρόστιμα ”μαμούθ” - update

Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών Θεμελιοδομή και Ράδιο Κορασίδη αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 365.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για χειραγώγηση της μετοχής της Alsinco.

Ε.Κ.: Δύο διαγραφές - πρόστιμα ”μαμούθ” - update
Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών Θεμελιοδομή και Ράδιο Κορασίδη αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 365.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για χειραγώγηση της μετοχής της Alsinco, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το euro2day.gr.

Eιδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 365.000 στους κ.κ. Γεώργιο Αβραμίδη, Πρόεδρο και Διευθύνoντα Σύμβουλο της ALSINCO AE, Primo Frattali, Χρήστο Πέππα, Κωνσταντίνο Κλουκίνα, Αθανάσιο Φούκα, Λουκία-Αντιγόνη Ζωίδη, Μαρία Σδούκου, Φώτιο Τζάθα, στην εταιρία ”ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ” και την υπό εκκαθάριση ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ” για παράβαση του άρθρου 72 παρ.2 του ν.1969/91 κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρίας ”ΑΛΣΙΝΚΟ ΑΕ” τα χρονικά διαστήματα, από 30.5.2003 έως 30.7.2003 και από 26.9.2003 έως 4.12.2003.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι οι ανωτέρω προέβησαν στη διενέργεια προσυνεννοημένων συναλλαγών της ΑLSINCO AE, καταρτίζοντας αγορές και πωλήσεις κυρίως μέσω των ανωτέρω χρηματιστηριακών εταιριών, με αντισυμβαλλόμενους, σε μεγάλο ποσοστό, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Οι ανωτέρω επίσης κατάρτισαν συναλλαγές σημαντικού όγκου κατά το κλείσιμο των συνεδριάσεων με σκοπό την τεχνητή διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος της μετοχής ALSINCO.

- Αναλυτικά το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή των εξής προστίμων:

• € 100.000 στον κ. Γεώργιο Αβραμίδη

• € 100.000 στον κ. Primo Frattali

• € 20.000 σε καθέναν από τους κ.κ. Μαρία Σδούκου, Αθανάσιο Φούκα και Κωνσταντίνο Κλουκίνα

• € 10.000 σε καθέναν από τους κ.κ. Χρήστο Πέππα και Λουκία-Αντιγόνη Ζωίδη

• € 5.000 στον κ. Φώτιο Τζάθα

Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα ύψους από € 40.000 στις εταιρίες ”ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ” και την υπό εκκαθάριση ”ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ”, μέσω των οποίων διενεργήθηκαν οι σημαντικότερες συναλλαγές.

Επίσης, η Κεφαλαιαγορά ενέκρινε την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στον κ. Δημήτριο Μιχαλόχρηστα διότι παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς σχετική άδεια της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οπως, επίσης,

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στον κ. Βασίλειο Χατζηγιαννάκη, υπάλληλο ΑΧΕ, για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ.

• Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ και ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.

• Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α.

• Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ”ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ” με δημόσια προσφορά υπέρ παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.

• Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας ”ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ” προς τους μετόχους της εταιρίας ”ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ”.

• Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ στις υφιστάμενες ΑΕΛΔΕ: PRIME με έδρα την Αθήνα, ΑΚΜΩΝ με έδρα την Αθήνα, ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ με έδρα την Πάτρα, ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ με έδρα την Ορεστιάδα, ΑΝΑΞ με έδρα τον Δήμο Πυλαίας, ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΗΛ με έδρα το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, GAIN με έδρα την Αθήνα, IASON με έδρα την Αθήνα, ΒΛΑΧΟΣ με έδρα τον Πειραιά, NETFINEST με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ΙΖΙ ΤΡΕΪΝΤ με έδρα την Αθήνα, WORTH FINANCE με έδρα την Αθήνα, ΣΤΑΝΤΑΡ με έδρα τις Σέρρες και HELIX PARTNERS με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Την παροχή αδείας για λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων στην GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v