Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Περιφέρεια»: 10 μετοχές που... σηκώνουν κουβέντα

Δέκα εταιρείες της λεγόμενης χρηματιστηριακής περιφέρειας με βελτιωμένα αποτελέσματα εξαμήνου και με θεμελιώδη δεδομένα που χρήζουν συζήτησης. Τα πλεονεκτήματα και τα ...αντικίνητρα. Αναλυτικός πίνακας.

«Περιφέρεια»: 10 μετοχές που... σηκώνουν κουβέντα

Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών και το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε είτε στη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, είτε στις επιμέρους επιδόσεις των εταιρειών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Βασικότερα χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων ήταν η σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών, η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων στις τράπεζες, η τόνωση των δραστηριοτήτων των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, καθώς επίσης και οι πολύ καλές επιδόσεις ορισμένων πολύ γνωστών εταιρειών όπως πχ o ΟΠΑΠ, η ΜΕΤΚΑ, ο ΟΤΕ, η FF Group, η Eurobank Properties (Grivalia), η Αεροπορία Αιγαίου και το Πλαίσιο.

Πέραν αυτών όμως, υπήρξαν και ορισμένα αποτελέσματα στη λεγόμενη χρηματιστηριακή περιφέρεια που πιστεύουμε πως θα πρέπει να σχολιαστούν, υπενθυμίζοντας πάντοτε πως η συγκεκριμένη κατηγορία τίτλων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρει υψηλές αποδόσεις, πλην όμως συχνά χαρακτηρίζεται από ενδεχόμενα αντικίνητρα, όπως:

α) Η πολύ χαμηλή -έως και οριακή- εμπορευσιμότητα που παρουσιάζουν στο ταμπλό του ΧΑ.
β) Ο κίνδυνος των δημόσιων προτάσεων από το βασικό μέτοχο, λόγω και του απαράδεκτου υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
γ) Ενίοτε η απουσία ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης από τις διοικήσεις των εταιρειών.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η γνωστή ασφαλιστική εταιρεία έχει διευρύνει το μερίδιο αγοράς της, σημειώνοντας αξιοσημείωτη κερδοφορία και χωρίς να υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (παρά το κούρεμα των ελληνικών κρατικών ομολόγων).

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η Ευρωπαϊκή Πίστη υποχρεώθηκε σε μικρή υποχώρηση της παραγωγής της (από τα 82,3 στα 80,9 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια της γενικότερης πορείας του κλάδου), πλην όμως κατάφερε να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη της από τα 4,77 στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται στο ΧΑ στο 58% της λογιστικής της αξίας και με χαμηλό P/E, ενώ εκτιμάται πως δεν θα χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου ενόψει της υιοθέτησης από τον ασφαλιστικό κλάδο του Solvency II (Ιανουάριος 2016).

Flexopack: Ο εξωστρεφής παραγωγικός Όμιλος καταφέρνει εδώ και χρόνια να ανεβάζει τις οικονομικές του επιδόσεις, μέσα από την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα ανταμείβει τους μετόχους της μέσα μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η Flexopack -και παρά την ευρωπαϊκή ύφεση και την αβεβαιότητα άλλων περιοχών- ανέβασε τις πωλήσεις της από τα 27,3 στα 28,3 εκατ. ευρώ και την προ φόρων κερδοφορία της από τα 2,4 στα 2,76 εκατ. ευρώ. Με τρέχουσα αποτίμηση στο ΧΑ κάπου στα 34 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύεται γύρω στο 73% της λογιστικής της αξίας, όταν το καθαρό της ταμείο (διαθέσιμα μείον σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων) ανερχόταν στις 30 Ιουνίου στα 6,34 εκατ. ευρώ.

Π. Πετρόπουλος: Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των οχημάτων κατάφερε στο πρώτο εξάμηνο να ανεβάσει τις πωλήσεις του από τα 24,9 στα 30,4 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη του από τα 361 χιλ. στο 1,024 εκατ. ευρώ (τα περισσότερα στο δεύτερο τρίμηνο).

Στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγονται η ικανοποιητική ρευστότητα του Ομίλου, η πρόθεσή του για επέκταση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και το γεγονός ότι με βάση την τρέχουσα αποτίμησή του στο ΧΑ, διαπραγματεύεται περίπου στο 50% των ιδίων κεφαλαίων του.

IDEAL: Με βασική δραστηριότητα την αντιπροσώπευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Toshiba, η εισηγμένη αύξησε στο εξάμηνο τις πωλήσεις της από τα 15,5 στα 17,6 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 334 στα 423 χιλ. ευρώ.

Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από το 50% (στο 43%) της λογιστικής της αξίας και η εταιρεία διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο 844 χιλ. ευρώ, καθώς τα μετρητά της είναι περισσότερα από το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται και η πρόσφατη συμφωνία με τον Όμιλο Fourlis για την ανάληψη των χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων του τελευταίου.

Entersoft: Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 3,88 στα 5,1 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 606 χιλ. στο 1,097 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία που διαπραγματεύεται κοντά στη λογιστική της αξία, διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο (1,43 εκατ. στις 30/6) και μέσα από τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές της προχωρά κατά τακτά διαστήματα σε εξαγορές μικρότερων εταιρειών.

AS Company: Δραστηριοποιείται στο χώρο των παιχνιδιών και του παιδικού ρούχου, ανεβάζοντας κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο τις πωλήσεις της από τα 8,4 στα 9,9 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 668 χιλ. στο 1,83 εκατ. ευρώ. Με τρέχουσα αποτίμηση στο ταμπλό λίγο κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ, διαθέτει άριστη ρευστότητα (θετικό καθαρό ταμείο 1,7 εκατ. ευρώ) και διαπραγματεύεται λίγο κάτω από το 50% της λογιστικής της αξίας.

Byte Computer: Η γνωστή εταιρεία πληροφορικής κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο να ανεβάσει τον κύκλο εργασιών της από τα 12,2 στα 13,3 εκατ. ευρώ και να επιστρέψει σε κέρδη (προ φόρων αποτέλεσμα +532 χιλ. έναντι -90 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Η εταιρεία που αναλαμβάνει έργα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, διαπραγματεύεται στο 59% περίπου της λογιστικής της αξίας, έχει αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα, σήμερα διαθέτει αυξημένο υπόλοιπο συμβάσεων σε σχέση με πέρυσι, ενώ διεκδικεί σειρά έργων του δημοσίου.

Κανάκης: Η εισηγμένη δραστηριοποιείται στο εμπόριο πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, καταφέρνοντας να περιορίσει σε πολύ μικρό βαθμό τις απώλειές της κατά την πολυετή οικονομική κρίση και να διατηρεί σημαντική κερδοφορία και άριστη ρευστότητα.

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της από τα 7,94 στα 8,34 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 855 χιλ. στα 935 χιλ. ευρώ.

Με μια τρέχουσα αποτίμηση στα 13,7 εκατ. ευρώ, η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική της αξία (P/BV 0,81), με την εταιρεία να διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο (4,6 εκατ. στις 30 Ιουνίου του 2014) και να αποδίδει κάθε χρόνο στους μετόχους της είτε επιστροφή κεφαλαίου, είτε μέρισμα.

Ιονική Ξενοδοχειακή: Ο ανεβασμένος τουρισμός στην Αττική συνέβαλε στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του ξενοδοχείου Hilton κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014: αύξηση κύκλου εργασιών από τα 12,7 στα 14,3 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 322 χιλ. έναντι ζημίας 1,059 εκατ. ευρώ.

Οι βελτιωμένες επιδόσεις της εταιρείας σε συνδυασμό με τις θετικότερες προοπτικές που διαγράφονται για τον ελληνικό τουρισμό επιδρούν καταλυτικά στο τίμημα της ενδεχόμενης μελλοντικής πώλησης του ξενοδοχείου (βασικός μέτοχος η Alpha Bank, που θα ήθελε να ενισχύσει ρευστότητα και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας).

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση υπολείπεται της λογιστικής αξία (P/BV στο 0,84).

Paperpack: Ορισμένοι επενδυτές την θεωρούσαν «ξεγραμμένη» πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο η εισηγμένη τους διέψευσε. Κατά το πρώτο μισό του 2014 ανέβασε οριακά τις πωλήσεις της (από τα 7,17 στα 7,2 εκατ. ευρώ) και βελτίωσε τα προ φόρων κέρδη της από τα 587 στα 856 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές παρά το γεγονός ότι υλοποίησε επενδύσεις 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο βαθμό που η εισηγμένη καταφέρει να διατηρήσει -ή και να βελτιώσει- τα μεγέθη της, ενδεχομένως η τρέχουσα αποτίμησή της στο ΧΑ (3,64 εκατ.) να αποδειχτεί χαμηλή.

 Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v