Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2007.

Αναλυτικότερα, στο 5,048% από 3,596% αύξησε η Euromedica το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ιασώ στις 13/3/2007.

Πάνω από 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρόκας και συγκεκριμένα 52,7% από 49,900% κατέχει πλέον η Iberdrola, μετά από αγορές μετοχών που πραγματοποίησε η ελεγχόμενη από αυτήν εταιρία Iberdrola Energias Renovables στις 15/03/07.Στο 50,430% από 67,570% κατήλθε η συμμετοχή της Βιοχάλκο στο μετοχικό κεφάλαιο της Χαλκόρ, μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης πακέτου 18.000.000 μετοχών, ήτοι 17,8%, στις 13 Μαρτίου.

Επίσης, στο 4,930% από 7,670% κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της κας Βασιλικής Βαλιανάτου στο μετοχικό κεφάλαιο της FG Europe στις 15 Μαρτίου 2007.

Στο 2,963% από 9,850% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της κας Συνατσάκης Ελένης στο μετοχικό κεφάλαιο της Δομική Κρήτης στις 15 Μαρτίου 2007.

Στη μείωση του ποσοστού που κατείχε έμμεσα στην εισηγμένη εταιρία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι (ΕΛΙΧΘ) προχώρησε ο εκ των μετόχων της Νικόλαος Γεωργόπουλος, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να κατέλθει σε 4,940% από 10,96% στις 3 Ιανουαρίου του 2007.

Στο ποσοστό του μετόχου κ. Γεωργόπουλου Νικόλαου, συμπεριλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του ήτοι 0,10%, και η έμμεση συμμετοχή του είναι μέσω της Ιχθυοκαλλιέργειες Καλαμά, ήτοι 4,84%.

Στο 34,319% από 27,820% ανέρχεται η συμμετοχή της Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, θυγατρικής της Αλλατίνη, στο μετοχικό κεφάλαιο της Κατσέλης μετά και την απόκτηση στις 12 Μαρτίου, ποσοστού 6,968% που κατείχε η εταιρία Τinola Holdings, η οποία ελέγχεται από την εταιρία Boval, η οποία ελέγχεται με την σειρά της από την Lavonos Anstalt.

Εξάλλου, στο 69,69% από 66,67% ανήλθε η συμμετοχή της Alpha Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Αστικά Ακίνητα στις 13 Μαρτίου.

Επίσης, σε μείωση της συμμετοχής της στην Proton Bank σε 4,974% από 5,114% προχώρησε στις 13 Μαρτίου η Morgan Stanley. Στο ποσοστό της εταιρίας περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η ελεγχόμενη εταιρία Morgan Stanley & Co International ήτοι 4,974%.

Τέλος, στο 48,920% από 32,976% ανήλθε στις 15 Μαρτίου το ποσοστό της Info-Quest επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Unisystems, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης που έληξε στις 13 Μαρτίου.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v