Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Εκτόξευση μερισματικών αποδόσεων και κινδύνου

Τίτλοι με μερισματικές αποδόσεις πολλαπλάσιες από τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων. Η βουτιά στις τιμές, το αυξημένο ρίσκο για τους επενδυτές και οι ευκαιρίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα «χρυσοφόρων» εταιρειών. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: Εκτόξευση μερισματικών αποδόσεων και κινδύνου

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα τις ετήσιες λογιστικές της καταστάσεις για το 2014, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μετοχών που οδηγούν σε υψηλή ή και σε πολύ υψηλή μερισματική απόδοση.

Το γεγονός αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως οι παρακάτω:

Πρώτον, δεν είναι λίγες οι εταιρείες που όχι μόνο σημείωσαν ικανοποιητικά κέρδη το 2014, αλλά επιπλέον διαθέτουν και την απαιτούμενη ρευστότητα προκειμένου να είναι σε θέση να διανείμουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους.

Δεύτερον, η σημαντική υποχώρηση του Γενικού Δείκτη έχει επηρεάσει ως ένα βαθμό και τις τιμές των επιμέρους τίτλων, με αποτέλεσμα το ύψος της μερισματικής απόδοσης να ανεβαίνει, και 

τρίτον, ορισμένες εταιρείες αποφάσισαν -για διάφορους λόγους- φέτος, να μοιράσουν μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους στους μετόχους τους.

Πέραν όμως αυτών, οι μερισματικές αποδόσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στις τράπεζες έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,5% έως 1,8%.

Με άλλα λόγια, υπάρχουν μετοχές που στα τρέχοντα επίπεδα τιμών τους προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις (μαζί με τις επιστροφές κεφαλαίου) μεγαλύτερες ή και πολλαπλάσιες από αυτές των προθεσμιακών καταθέσεων.

Με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα (κλείσιμο τιμών της 13ης Μαρτίου), έχουμε μερισματικές αποδόσεις 7,44% για την Paperpack, 9,06% για το Πλαίσιο, 7,77% για την Autohellas, 6,67% για την Entersoft, 65% για την Inform Λύκος, 3,95% για την Grivalia, 3,92% για τον ΟΛΘ, 3,1% για το προνόμιο του Τιτάνα, 4,27% για την PROFILE και 8,56% για την Mermeren Kombinat.

Επιπλέον με βάση το κλείσιμο της 16ης η μερισματική απόδοση της ΕΧΑΕ υπολογίζεται στο 6,4% καθώς η εισηγμένη αποφάσισε να διανείμει (μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου) 0,32 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή το σύνολο των καθαρών κερδών της για το 2014.

To ζητούμενο βέβαια είναι το κατά πόσο οι μερισματικές αυτές είναι εν γένει διατηρήσιμες και στο μέλλον. Ένας πρώτος δείκτης γι αυτό είναι το dividend payout ratio, δηλαδή το ποσοστό των καθαρών κερδών που διανεμήθηκε στους μετόχους: Όσο πιο χαμηλό είναι το dividend payout ratio, τόσο πιο διατηρήσιμη η μερισματική απόδοση όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί.

Από την εξέταση λοιπόν των στοιχείων του πίνακα, προκύπτει ότι με εξαίρεση την περίπτωση της Inform Λύκος (το υψηλό ποσό αποτελεί αποτέλεσμα μεγάλης επιστροφής κεφαλαίου εξ' αιτίας της πώλησης της θυγατρικής Austrian Cards και φυσικά δεν μπορεί να έχει επαναλαμβανόμενη μορφή), και της PROFILE που δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τις λογιστικές της καταστάσεις, οι άλλες εταιρείες διένειμαν μόνο μέρος των καθαρών τους κερδών για το 2014:

Το 20,6% η Paperpack, το 68,4% το Πλαίσιο, το 60,4% η Autohellas, το 43,7% η Entersoft, το 60,8% η Grivalia, το 71,1% η Τιτάν, μόλις το 14,7% ο ΟΤΕ και το 44,5% η Mermeren Kombinat.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι οι εκτιμήσεις των διοικήσεων των συγκεκριμένων εταιρειών για την πορεία τους το 2015. Αν και όλες αναγνωρίζουν την αστάθεια του γενικότερου περιβάλλοντος, για τις περισσότερες εξ' αυτών οι αναλυτές προσδοκούν βελτιωμένη κερδοφορία, ή τουλάχιστον επίδοση αρκετά κοντά στα επίπεδα του 2014.

Ο όμιλος Τιτάν για παράδειγμα θα ωφεληθεί από την καλύτερη πορεία σε ΗΠΑ και Αίγυπτο, η Autohellas από τη διαφαινόμενη ανοδική τουριστική πορεία της χώρας, η PROFILE από την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυσή της στις αγορές του εξωτερικού.

Για νέα άνοδο επιδόσεων μιλά η εταιρεία πληροφορικής Entersoft, ενώ για μια ακόμη καλή χρονιά μιλούν τόσο η Mermeren Kombinat («το 2015 αναμένεται να είναι μια περίοδος ικανοποιητικής λειτουργικής και οικονομικής επίδοσης») όσο και η Paperpack («στόχος κατά την επόμενη χρήση είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία θα διατηρήσει το EBITDA σε επίπεδα άνω των 2,3 εκατ. ευρώ και η επίτευξη κερδών μετά την αφαίρεση των φόρων».

Το Πλαίσιο δεν προχωρεί σε προβλέψεις, ωστόσο όλα δείχνουν πως και φέτος θα υπάρξει υψηλή κερδοφορία.

Οι αναλυτές πάντως συνδέουν το φαινόμενο των πολύ υψηλών μερισματικών αποδόσεων με αυτό της ιδιαίτερα έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από την «επόμενη μέρα» της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, αναμένεται σημαντική βελτίωση αποτιμήσεων στο ΧΑ, στο σενάριο μιας ταχείας αποκατάστασης του κλίματος σταθερότητας στη χώρα, ωστόσο συμφωνούν πως όσο συνεχίζεται η χρηματοπιστωτική ασφυξία, τόσο η πραγματική οικονομία θα υποχωρεί περαιτέρω.

Μερίσματα και μερισματικές αποδόσεις

Εταιρεία

Κέρδη

Μετοχές

Κέρδη/

μετοχή

Μέρισμα

Τιμή 13/3

Απόδοση

Div. Payout

Paperpack

1.287

3.953

0,326

0,067

0,901

7,44%

20,6%

Πλαίσιο

16.149

22.080

0,731

0,5

5,52

9,06%

68,4%

Autohellas

16.115

12.157

1,326

0,8

10,3

7,77%

60,4%

Entersoft

1.020

4.456

0,229

0,1

1,5

6,67%

43,7%

Inform Λύκος*

 

20.578

0,000

1,1

1,69

65,09%

 

Grivalia

49.995

101.260

0,494

0,3

7,6

3,95%

60,8%

ΟΛΘ

21.300

10.080

2,113

0,7

17,86

3,92%

33,1%

Τιταν (κ)

35.717

84.632

0,422

0,3

21,48

1,40%

71,1%

Τιτάν (π)

35.717

84.632

0,422

0,3

9,68

3,10%

71,1%

ΟΤΕ

267.400

490.150

0,546

0,08

8,59

0,93%

14,7%

PROFILE*

 

11.812

0,000

0,02

0,468

4,27%

 

Mermeren Kombinat

 

 

1,46

0,65

7,59

8,56%

44,5%

* Δεν έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014

Τα μεγέθη των κερδών και των μετοχών σε χιλιάδες

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v