Εισηγμένες: Οι δέκα «μικρές» που κέρδισαν τις εντυπώσεις

Δέκα «μικρομεσαία χαρτιά» του ΧΑ που συνδυάζουν ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις μέσα στο 2014 και αρκετά ελκυστικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Οι «κρυμμένες ευκαιρίες», οι κίνδυνοι και η πρόκληση της χαμηλής εμπορευσιμότητας.

Εισηγμένες: Οι δέκα «μικρές» που κέρδισαν τις εντυπώσεις

Παρά το δυσμενές κλίμα που επικρατεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, δεν λείπουν οι επενδυτές που αναζητούν τοποθετήσεις σε μετοχές «μικρoμεσαίων» εταιρειών που δεν εντάσσονται στις επιλογές των περισσότερων «παικτών» της εγχώριας αγοράς.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακό παράγοντα, «οι επενδύσεις αυτές μοιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις με αγορές... οικοπέδων εκτός σχεδίου. Συχνά υπάρχει δυσκολία στην εμπορευσιμότητα και τα όποια ενδεχόμενα κέρδη προκύψουν, μπορεί μεν να είναι μεγάλα, ωστόσο θα έρθουν σε βάθος χρόνου και φυσικά κάτω από αρκετές προϋποθέσεις. Και προφανώς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι άλλος από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, γενικότερα». Βέβαια, ενίοτε, στήριγμα του μετόχου είναι τα μερίσματα ή οι επιστροφές κεφαλαίου στις οποίες προχωρούν αυτές οι εισηγμένες εταιρείες.

Με βάση λοιπόν τα ετήσια αποτελέσματα του 2014 που πρόσφατα δημοσίευσαν οι εισηγμένες, μεταξύ άλλων, δέκα εταιρείες αυτής της κατηγορίας φαίνεται να κέρδισαν τις εντυπώσεις:

AS Company: Η εισηγμένη που δραστηριοποιείται στο χώρο των παιχνιδιών και των παιδικών ενδυμάτων αύξησε το 2014 τις πωλήσεις της στα 19,2 εκατ. ευρώ, το EBITDA από το 1,28 στα 3,08 εκατ. και τα προ φόρων κέρδη από τα 912 χιλ. στα 2,588 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισε θετικό καθαρό ταμείο της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ. Το P/E της μετοχής είναι έντονα μονοψήφιο και η μερισματική της απόδοση (θα προταθεί επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ) πολύ υψηλή. Το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε με πτώση στις λιανικές πωλήσεις, ενώ το υψηλό δολάριο επιδρά αρνητικά στο περιθώριο κέρδους.

Entersoft: Εταιρεία πληροφορικής που το 2014 αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 8,04 στα 9,39 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 982 χιλ. στο 1,543 εκατ. ευρώ. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο 860 χιλ. ευρώ, ενώ οι προοπτικές της για τη φετινή χρονιά είναι ανοδικές.
Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, το P/E μπορεί να είναι έντονα μονοψήφιο και η μερισματική απόδοση πολύ ικανοποιητική (θα προταθεί η διανομή 0,10 ευρώ), ωστόσο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο δεν έχει αλλάξει χέρια, ούτε μία μετοχή!

Paperpack: To 2014 με σταθερό περίπου κύκλο εργασιών στα 14 εκατ. ευρώ, ανέβασε τόσο το EBITDA (από 2,13 σε 2,59 εκατ. ευρώ), όσο και την προ φόρων κερδοφορία (από 1,03 σε 1,826 εκατ.), σημειώνοντας παράλληλα και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Με τον καθαρό δανεισμό στα 3,39 εκατ. ευρώ, ο δείκτης «καθαρός δανεισμός προς EBITDA» περιορίζεται στο 1,3 και δείχνει την ικανοποιητική ρευστότητα της εισηγμένης, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της συγκαταλέγεται στις πλέον υψηλότερες του ΧΑ.

Από μετοχικής άποψης, ξεχωρίζει το έντονα μονοψήφιο P/E και η υψηλή μερισματική απόδοση (αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,067 ευρώ). Είναι αμφίβολο αν φέτος η εισηγμένη εταιρεία θα καταφέρει να διατηρήσει την περυσινή της κερδοφορία λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία.

PROFILE: H εταιρεία βελτίωσε πέρυσι τις οικονομικές της επιδόσεις σημειώνοντας κύκλο εργασιών 9,65 εκατ. (από 9,31 εκατ.), EBITDA 2,88 εκατ. (από 2,80 εκατ.) και προ φόρων κέρδη 970 χιλ. από 648 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, έκλεισε το 2014 με θετικό καθαρό ταμείο 462 χιλ. ευρώ. Για φέτος, αναμένεται νέα βελτίωση οικονομικών επιδόσεων κυρίως λόγω της δραστηριότητας στο εξωτερικό, ενώ η εταιρεία υλοποιεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα.

Από χρηματιστηριακής πλευράς, η μετοχή διαπραγματεύεται πολύ κάτω από τη λογιστική της αξία (ίδια κεφάλαια στα 15,8 εκατ. ευρώ), το P/E είναι μονοψήφιο, ενώ ήδη μοιράστηκε επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ οδηγεί σε ικανοποιητική μερισματική απόδοση.

ΓΕΚΕ: Πρόκειται για την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το ξενοδοχείο President στην Αθήνα. Πέρυσι, ανέβασε τον κύκλο εργασιών της από τα 7,5 στα 9,12 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 2,19 στα 2,6 εκατ. και τα προ φόρων κέρδη από τα 805 χιλ. στα 2,196 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα της εισηγμένης είναι άριστη, καθώς στις 31/12/2014 ο τραπεζικός δανεισμός ήταν μηδενικός και τα διαθέσιμα ανέρχονταν στα 4,4 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική αξία της εταιρείας (στα 50,79 εκατ. τα ίδια κεφάλαια), με διψήφιο δείκτη P/E, ενώ η επιστροφή κεφαλαίου (0,17 ευρώ ανά τεμάχιο) που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο είναι αμφίβολο αν έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Πάντως, οι θετικές προσδοκίες για τη φετινή τουριστική περίοδο και ιδιαίτερα για την Αττική, ανεβάζουν τις προβλέψεις για την οικονομική πορεία της ΓΕΚΕ μέσα στο 2014.

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας: Η εταιρεία σημείωσε πέρυσι κύκλο εργασιών 24,9 εκατ. (από 25,6 εκατ.), EBITDA 1,5 εκατ. (από 1,71 εκατ.) και καθαρά κέρδη 627 χιλ. (από 619 χιλ. ευρώ). Στα θετικά των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται οι συνεχώς θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που έχουν περιορίσει το καθαρό δανεισμό στα 3,95 εκατ. ευρώ (καθαρό χρέος προς EBITDA στο σαφώς ικανοποιητικό 2,6).

Η μετοχή διαπραγματεύεται πολύ κάτω από τη λογιστική της αξία (ίδια κεφάλαια στα 22,7 εκατ. ευρώ), με διψήφιο P/E, αλλά με ικανοποιητική μερισματική απόδοση, καθώς φέτος θα διανεμηθεί ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Οι οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης που δραστηριοποιείται στο χώρο του υδραυλικού εξοπλισμού επηρεάζεται από την πορεία των επενδύσεων στην οικονομία και έτσι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Η εταιρεία διατήρησε το 2014 τις πολύ καλές οικονομικές της επιδόσεις (κύκλος εργασιών 98,7 από 100 εκατ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 4,64 από 4,69 εκατ. ευρώ), διατηρώντας τη ρευστότητά της σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στο 2,34). Για φέτος, οι οικονομικές προσδοκίες είναι ανοδικές ιδίως λόγω των εργασιών στο εξωτερικό.

Η μετοχή διαπραγματεύεται πολύ κάτω από τη λογιστική της αξία (ίδια κεφάλαια στα 44,5 εκατ. ευρώ), με σαφώς μονοψήφιο δείκτη P/E και με άγνωστη μερισματική απόδοση, καθώς η εισηγμένη δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη σχετική της πολιτική.

ΕΛΤΡΑΚ: Ένα σημαντικό ποσοστό της δραστηριότητας της εταιρείας εξαρτάται από την πορεία των επενδύσεων στην οικονομία και έτσι το 2014 επηρεάστηκε θετικά από την επανεκκίνηση της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 88 στα 94,6 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη από τα 2,76 στα 4,34 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ και ο δείκτης «καθαρό χρέος προς EBITDA» στο σαφώς ικανοποιητικό 2,04.

Το P/E της μετοχής είναι μονοψήφιο, ο τίτλος διαπραγματεύεται πολύ κάτω από τη λογιστική του αξία (ίδια κεφάλαια στα 62 εκατ. ευρώ) και η μερισματική απόδοση (θα δοθεί 0,1 ευρώ ανά τεμάχιο) είναι σαφώς ικανοποιητική. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των μεγάλων οδικών αξόνων και γενικότερα γύρω από τη γενικότερη εξέλιξη των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Μύλοι Κεπενού: Η εισηγμένη είχε κλέψει πέρυσι την παράσταση, επιστρέφοντας πολύ υψηλά κεφάλαια στους μετόχους της και παράλληλα διανέμοντας πολύ μεγάλο μέρισμα. Το 2014 οι οικονομικές επιδόσεις των Μύλων Κεπενού κινήθηκαν πολύ κοντά στα ικανοποιητικά μεγέθη του 2013: Κύκλος εργασιών 35,86 έναντι 34,7 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 2,377 έναντι 2,33 εκατ. ευρώ), ενώ ο δείκτης καθαρό χρέος προς EBITDA διαμορφώθηκε στο «λογικό» 3,7.

Η μετοχή διαπραγματεύεται αρκετά κάτω από τη λογιστική της αξία (ίδια κεφάλαια στα 16,5 εκατ. ευρώ) με μονοψήφιο P/E και με μερισματική απόδοση (θα δοθούν 0,03 ευρώ ανά τεμάχιο) κοντά στο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων.

Στέλιος Κανάκης: Η εταιρεία έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση, διευρύνοντας μερίδια αγοράς και αυξάνοντας εξαγωγές. Το 2014 ανέβασε τις πωλήσεις της από τα 17 στα 17,9 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της από τα 2,088 στα 2,355 εκατ. ευρώ), έχοντας παράλληλα θετικό καθαρό ταμείο 4,6 εκατ. ευρώ. Για φέτος είναι πολύ πιθανό να δούμε μια νέα (περιορισμένη) βελτίωση οικονομικών επιδόσεων.

Από χρηματιστηριακής άποψης, η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική της αξία (ίδια κεφάλαια στα 17,77 εκατ. ευρώ), με μονοψήφιο P/E και με πολύ ικανοποιητική μερισματική απόδοση (θα διανεμηθούν φέτος 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v