Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλάδος πληροφορικής: Ζητάει κυβέρνηση... «εδώ και τώρα»

Τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης ζητούν οι εταιρείες πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα καυτά προβλήματα του κλάδου. Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Κλάδος πληροφορικής: Ζητάει κυβέρνηση... «εδώ και τώρα»

Τον όσο το δυνατόν ταχύτερο σχηματισμό σταθερού κυβερνητικού σχήματος επιθυμούν οι παράγοντες της πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα άμεσα και καυτά ζητήματα του κλάδου.

Η ουσία είναι πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα δημόσια έργα πληροφορικής αντιμετωπίζουν από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς τρεις πολύ σημαντικές προκλήσεις:

Το τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει η προώθηση του ΕΣΠΑ, το «δεν πληρώνω» του άμεσου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τις εντεινόμενες δυσκολίες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Τα προβλήματα είναι εντονότατα και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την ύπαρξη σταθερού κυβερνητικού σχήματος, που θα λάβει άμεσες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Ωστόσο, λόγω της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας, δεν έχουν μείνει αλώβητες και οι εταιρείες πληροφορικής που απευθύνονται σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, καθώς:

• Στο τυποποιημένο λογισμικό, αν και δεν παρουσιάζεται έντονη υποχώρηση, πονοκέφαλο αποτελεί για τις εταιρείες πληροφορικής η είσπραξη των απαιτήσεών τους από τους -μικρομεσαίους κατά κανόνα- πελάτες τους.

• Οι τράπεζες και οι μεσαίοι ιδιώτες πελάτες έχουν περιορίσει φέτος τις επενδύσεις τους στον τομέα της πληροφορικής (τόσο πριν αλλά ιδίως μετά την επιβολή των capital controls).

• Ισχυρότερη άμυνα έχουν επιδείξει όσες επιχειρήσεις πληροφορικής έχουν εστιάσει σε σημαντικό βαθμό στο κομμάτι των υπηρεσιών υποστήριξης και στην ανάληψη συμβάσεων στο εξωτερικό.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου

Στον παρατιθέμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του κλάδου ήταν τα υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπων έργων που διέθεταν πολλές εταιρείες στο τέλος του 2014, καθώς και η πτώση της αγοράς πληροφορικής μέσα στο 2015 εξαιτίας της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και των εξελίξεων στο κομμάτι των Κοινοτικών κονδυλίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο τμήμα των αποτελεσμάτων της Quest Holdings δεν αφορά τον κλάδο πληροφορικής αλλά λοιπές δραστηριότητες.

Τι δηλώνουν πέντε εισηγμένες

Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση του Ομίλου Quest Holdings για τη θυγατρική του Unisystems που δραστηριοποιείται στον χώρο των ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής: «Για το β' εξάμηνο του 2015 και μετά την επιβολή των capital controls στην Ελλάδα, η διοίκηση της εταιρίας εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά στην ομαλή εκτέλεση των όσων είχε προϋπολογίσει, επειδή ήδη έχουν διαπιστωθεί σοβαρές δυσκολίες και καθυστερήσεις στις συναλλαγές με προμηθευτές εξωτερικού, αλλά και καθυστερήσεις στις πληρωμές του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διοίκηση της εταιρίας προσπαθεί να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που θα μειώσουν κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης. Δεδομένης πάντως και της ρευστής πολιτικής κατάστασης της χώρας, εκτιμάται ότι τα έσοδα και τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας θα είναι μειωμένα σε σχέση με το 2014».

Με ανάλογο τρόπο περιγράφουν την κατάσταση και άλλες εταιρείες του κλάδου.

H Byte Computers «εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την ομαλή εκτέλεση όσων έχει προϋπολογίσει, επειδή υπάρχουν δυσκολίες στις συναλλαγές με προμηθευτές του εξωτερικού αλλά και καθυστερήσεις πληρωμών από τον δημόσιο τομέα. Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, με απώτερο στόχο τον περιορισμό της οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στο ελάχιστο και στη διατήρηση στο ακέραιο της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας όλων των εταιρειών του Ομίλου».

Η διοίκηση της ALTEC σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των ολοκληρωμένων έργων σημειώνει πως «σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αξιολόγηση και κατακύρωση των έργων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες όµως αναµένουµε να ξεπεραστούν στη συνέχεια µέσα στο υπόλοιπο του 2015».

Περισσότερο αναλυτική είναι η παρουσίαση της κατάστασης από τη διοίκηση της εισηγμένης Q&R: «Στο πρώτο εξάμηνο, η έλλειψη ρευστότητας των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποιούσαν έργα πληροφορικής καθώς και οι καθυστερήσεις στον ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του προγράμματος "Ψηφιακής Σύγκλισης" δημιούργησε μια επιπλέον δυσκολία για τον κλάδο.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, λόγω μείωσης της ζήτησης και καθυστέρησης των τιμολογήσεων των πελατών της εταιρείας που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και την εμφάνιση ζημιών στα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, καθόσον τα λειτουργικά έξοδα δεν ήταν δυνατόν να περιοριστούν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία υλοποιεί την περίοδο αυτή ένα σημαντικό αριθμό έργων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, τιμολογηθεί και εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του ΕΣΠΑ, δηλαδή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015.

Η λήξη της εκκρεμότητας των εκλογών και ο σχηματισμός μιας σταθερής κυβέρνησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα την εξόφληση μέρους των ήδη γεγενημένων απαιτήσεων της εταιρείας προς δημόσιους φορείς».

Η Space Hellas σημειώνει πως «για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος επικεντρώνεται τόσο στην επιτυχημένη εκτέλεση των υπογεγραμμένων ανεκτέλεστων συμβάσεων, όσο και στην αναζήτηση ευκαιριών που προκύπτουν από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Η χρηστή διαχείριση των προοπτικών αυτών θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν τη γέφυρα για την ομαλή μετάβαση στο επόμενο έτος καθώς οι συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη απομένουν να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v