ΧΑ: Τέλος εποχής για Σέλμαν, Πετζετάκις και Κούμπας

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών Σέλμαν, Πετζετάκης και Κούμπας.Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της «Ευρωσύμβουλοι».

ΧΑ: Τέλος εποχής για Σέλμαν, Πετζετάκις και Κούμπας

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της, ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, θα υλοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 12 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 1,10.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 31 Μαΐου 2016. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 έως και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 7.959.900 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 έως και την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών των ακόλουθων εταιριών, οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών (άρθρο 2.6.12. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών),

* «ΣΕΛΜΑΝ», και «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.», οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, και

* «ΚΟΥΜΠΑΣ», η οποία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v