Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 33 εισηγμένες που... δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους!

Ποιες εταιρείες του Χρηματιστηρίου έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαθέτοντας περισσότερα μετρητά από τον τραπεζικό τους δανεισμό. Πόσα κεφάλαια «περισσεύουν» και πώς σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: 33 εισηγμένες που... δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους!

Κόντρα στη βαθιά κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία, δεκάδες εισηγμένες εταιρείες εμφάνισαν στις πρόσφατες λογιστικές τους καταστάσεις θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικό καθαρό δανεισμό), δηλαδή διαθέσιμα που ξεπερνούν το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων).

Σύμφωνα λοιπόν με τον παρατιθέμενο πίνακα, στις 30 Ιουνίου του 2016, σε 33 εισηγμένες «περίσσευε» αθροιστικά 1,35 δισ. ευρώ, γεγονός που έχει σημαντική αξία και για τους χρηματιστηριακούς επενδυτές, καθώς:

• Η ύπαρξη πλεονάζουσας ρευστότητας αποτελεί παράγοντα αυξημένης ασφάλειας για τη μελλοντική πορεία μιας εταιρείας.

• Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για επενδύσεις (εκμετάλλευση των «ευκαιριών της κρίσης»), είτε για διανομή χρημάτων στους μετόχους μέσα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου.

• Κατά τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες μετοχές των εταιρειών που διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα, έχουν υπεραποδώσει έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Αυτό βέβαια που παρατηρεί κάποιος είναι ότι ο κατάλογος των εταιρειών με θετικό καθαρό ταμείο παραμένει, σε γενικές γραμμές, σταθερός κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί από διάφορους παράγοντες, όπως:

α) Υπάρχουν εταιρείες που είναι σε τόσο καλή κατάσταση, έτσι ώστε να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους από τις ετήσιες θετικές ταμειακές ροές τους και

β) Συχνά, οι διοικήσεις δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε κάποιο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, ή δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε εξαγορές και λοιπές επιθετικές κινήσεις (π.χ. ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, Κανάκης).

Αντίθετα, υπάρχουν και εταιρείες που έχουν βγει κατά τα τελευταία χρόνια από τη σχετική λίστα, είτε επειδή προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις (π.χ. FF Group, ΚΡΙ-ΚΡΙ, MLS), είτε επειδή διένειμαν μεγάλα ποσά στους μετόχους τους (π.χ. ΟΠΑΠ), είτε, τέλος, επειδή είδαν τις οικονομικές τους επιδόσεις να επιδεινώνονται (π.χ. Λεβεντέρης, Μουζάκης).

Πώς προτίθενται όμως να χρησιμοποιήσουν το «καθαρό ταμείο» τους οι εισηγμένες εταιρείες;

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί έως και το τέλος του 2018, γεγονός που αναμφίβολα θα απαιτήσει ένα μεγάλο μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Η JUMBO (διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο, αλλά κλείνει λογιστική χρήση κάθε 30ή Ιουνίου, γι' αυτό και δεν συγκαταλέγεται στον παρατιθέμενο πίνακα) είναι στην ευτυχή θέση να μπορεί να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις μέσα από τις ετήσιες ταμειακές ροές που επιτυγχάνει. Επίσης, φέτος προχώρησε σε σημαντική διανομή μετρητών προς τους μετόχους της.

Η Flexopack υλοποιεί και αυτή κάθε χρόνο επενδύσεις κάνοντας χρήση των ταμειακών ροών που παράγει, ενώ φέτος (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) δεν έχει ανακοινώσει τη διανομή μετρητών στους μετόχους της.

Η ΕΧΑΕ δεν φαίνεται πως θα προχωρήσει στο ορατό μέλλον σε κάποια σημαντική επιθετική κίνηση και χρησιμοποιεί μέρος της ρευστότητάς της για διανομή χρημάτων στους μετόχους της και για αγορά ιδίων μετοχών.

Η Grivalia προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη ρευστότητά της για την επιλεκτική απόκτηση επαγγελματικών ακινήτων υψηλής ποιότητας και απόδοσης (yield).

Η Quest Holdings προχώρησε κατά την τελευταία διετία σε εξαγορές (π.χ. Card Link) και επενδύσεις (αγορά ακινήτου), δίνοντας παράλληλα έμφαση και στην παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται πως θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Το Πλαίσιο, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει να διατηρεί αυτή την πολύ υψηλή ρευστότητα, ως δικλίδα ασφαλείας για την ανταγωνιστικότητά του (διάθεση περί εξαγορών δεν φαίνεται να υπάρχει).

Η Καρέλιας μείωσε συγκυριακά το θετικό καθαρό της ταμείο, γιατί προχώρησε σε μαζική αποθεματοποίηση, προκειμένου να ελαφρύνει τις συνέπειες από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Τα Πλαστικά Κρήτης καταφέρνουν κατά τα τελευταία χρόνια να υλοποιούν τις επενδύσεις τους μέσα από τις υψηλές ταμειακές ροές που παράγουν, οπότε μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να θυσιάζεται -έστω και πρόσκαιρα- η ισχυρή τους ρευστότητα.

Η Nexans Hellas συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη λίστα των εταιρειών με θετικό καθαρό ταμείο, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση της εισηγμένης, τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Δεν υπάρχει πρόθεση εξαγοράς άλλου ξενοδοχείου από τη ΓΕΚΕ, που κατέχει και διαχειρίζεται το President. Υπάρχει ένα επιδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά πρόκειται για μια επένδυση που γίνεται σταδιακά και χρηματοδοτείται λίγο-πολύ από τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας.

Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων μπορεί μεν να διαθέτει πλεόνασμα μετρητών, αλλά καλείται σταδιακά να αυξήσει το μέγεθός της, επεκτεινόμενη σε πιθανές νέες δραστηριότητες.

Στην PROFILE, η υπάρχουσα ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την προϊοντική αναβάθμιση και την περαιτέρω διεθνοποίηση των εργασιών της εισηγμένης.

Στην AS Company το θετικό καθαρό ταμείο λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στην κρίση και ως πηγή διανομής επιστροφών κεφαλαίου.

Η ΕΚΤΕΡ χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της ως μέσο άμυνας σε έναν κλάδο (τον κατασκευαστικό) όπου κατά περιόδους οι πληρωμές καθυστερούν χαρακτηριστικά.

Οι εταιρείες της Εναλλακτικής Αγοράς Envitec και Epsilon Net αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μεγάλες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους τους. Μένουμε στην Εναλλακτική Αγορά και πάμε στην Entersoft που μετά από μια σειρά επιθετικών κινήσεων κατά το παρελθόν, φέτος ακολουθεί συγκρατημένη πολιτική, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ρευστότητα στους κατόχους των μετοχών της.

Σημειώνεται πως επειδή κάθε δείκτης έχει τα μειονεκτήματά του, το ίδιο συμβαίνει και με το θετικό καθαρό ταμείο. Είναι λοιπόν πιθανόν να υπάρχουν εταιρείες με θετικό καθαρό ταμείο (αλλά όχι απαραίτητα με ικανοποιητική ρευστότητα), επειδή απλά δεν τις δανείζουν οι τράπεζες.

 

ΧΑ: Εξαμηνιαία αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών

Εταιρεία

EBITDA 2016

Κέρδη

2016

Μακρ/μα

δάνεια

Βραχ/μα

δάνεια

Ταμείο

Καθαρό

ταμείο

ΕΥΔΑΠ

43163

17322

0

0

310111

310111

Αεροπ/ρία Αιγαίου

-23406

-24430

38159

11206

263406

214041

Καρέλιας

49494

30659

0

0

187000

187000

ΜΕΤΚΑ

38646

19426

1621

2310

167317

163386

EXAE

5801

3189

0

0

124686

124686

ΟΛΘ

10325

5540

0

0

76585

76585

Alpha Αστ. Ακίνητα

 

-6247

0

0

66376

66376

ΕΥΑΘ

12971

5490

0

0

55039

55039

Πλαίσιο

2900

905

1169

12384

36091

22538

Grivalia

7031

5041

48180

7335

75551

20036

Κυριακίδης

11149

6674

1642

1286

20460

17532

Ευρωπαϊκή Πίστη

 

3970

0

0

16.694

16694

Πλαστικά Κρήτης

22539

13050

8646

18518

39103

11939

Envitec

2684

577

2664

408

12352

9280

Nexans Hellas

2264

846

0

0

9068

9068

Κανάκης

 

859

0

0

7209

7209

ΕΚΤΕΡ

328

113

0

0

6611

6611

Ideal

987

445

0

0

6058

6058

ΓΕΚΕ

1517

775

0

0

5600

5600

AS Company

1628

984

2061

62

7347

5224

Αθηνά

-12274

-1379

107

1538

5365

3720

Flexopack

5368

2215

4010

9853

15787

1924

Entersoft

1144

648

0

0

1670

1670

ΕΛΒΕ

 

280

0

447

1882

1435

Epsilon Net

745

87

965

337

2565

1263

Kleemann

3802

1102

9431

9750

20310

1129

Mediterra

337

163

3

225

1186

958

Optronics

-92

-98

0

0

485

485

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

-33

-112

1368

332

2066

366

Quest Holdings

13300

4664

35812

11637

47750

301

Vidavo

232

203

0

0

272

272

Βογιατζόγλου

254

82

1500

1355

2999

144

PROFILE

2841

261

1781

3042

4896

73

Σύνολο

 

 

 

 

 

1348753

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v